Afazi Nedir?


Afazi Nedir?

Özellikle son günlerde  Hollywood yıldızı Bruce Willis'e tanı konmasının ardından “Afazi nedir” sorusu en çok merak edilen ve yanıt aranan soru oldu.

Afazi, bir kişinin iletişim becerilerini etkileyen bir durum. Beynin dil ifadesini ve anlamayı kontrol eden bölgesinde ortaya çıkan hasarlanma sonucu ortaya çıkan dil bozukluğudur. Afazinin varlığı kişinin başkalarıyla iletişim kurmasını engeller.

Afazi yaşam kalitesi üzerinde ciddi sorunlar yaratabilen bir durum. Hasta günlük işlevlerini gerçekleştirememekte, işini hatta ilişkilerini yürütemez hala gelebilmektedir.

Birçok türü olan Afazide tanı, hasarın boyutuna ve beynin dil baskın tarafının hangi bölümünün etkilendiği gibi etkenlere bağlı olarak konulmaktadır.

 

Afazi Neden Olur?

Afazinin ortaya çıkmasında birçok faktörün etkili olduğu bilinmektedir. Tipik olarak inme ve kafa travmasından sonra aniden ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte beyin tümörü, enfeksiyon, bunama gibi hastalıklara bağlı olarak da Afazi gelişebilmektedir. Hastalığın şiddeti de kapsadığı alan, hasarın neden kaynaklandığı gibi farklı etkenlere bağlı olarak değişebilmektedir.

 

Afazinin Belirtileri Nelerdir?

Afazinin belirtileri türlerine bağlı olarak da değişebilmektedir. Bununla birlikte genel olarak başlıca belirtiler şöyle sıralanmaktadır.

  • Konuşma güçlüğü, kısa ve anlamsız cümleler kurma
  • Adlandırma güçlüğü
  • Anlama güçlüğü
  • Okuma-yazma güçlüğü, anlamsız cümleler yazma
  • Konuşma sırasında uygun olmayan, tuhaf kelimeler kullanma

 

Afazi Tanısı Nasıl Konur?

Afazi belirtileriyle şüphelenip hekime başvurulduğunda öncelikle hasta hikayesi ve ayrıntılı muayene yapılmaktadır. Bunun yanında bazı görüntüleme yöntemleri ve testler yardımıyla tanı netleştirilmektedir.

 

Afazi Nasıl Tedavi Edilir?

Afazi tedavisi, beyindeki hasarın durumuna ve kişide yarattığı etkiye göre planlanmaktadır. Dolayısıyla tedavi de hastanın yaşı, tanısı (hani tür Afazinin var olduğu), ortaya çıkan beyin hasarının nedeni ve lezyonun konum ve büyüklüğünü göre değişmektedir. Zira beyin hasarı hafif olan hastalar dil becerilerini tedavi olmaksızın iyileştirebilmektedir.


Bununla birlikte tedavide konuşma ve dil rehabilitasyonu önemli bir yer işgal etmektedir. Dil ve konuşma terapisi uygulanan Afazili kişiler için amaç, sağlıklı iletişim kurmalarını sağlayacak dil ve konuşma becerilerinin geri kazanılmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, Afazi tedavisine yönelik tek başına veya konuşma terapisi ile birlikte ilaçların kullanımına yönelik araştırmalar devam etmektedir.

Formu doldurun, biz sizi arayalım:

 

Yayın Tarihi : 07/04/2022