Akciğer Kanseri


Akciğer kanseri, tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen ve en çok can kaybının olduğu kanser türüdür. Hem kadınlarda hem erkeklerde kansere bağlı beş can kaybından biri akciğer kanserine bağlıdır. Sigara tüketimindeki artış ve hava kirliliği nedeni ile sıklığının giderek artmasını yanında, diğer etkenlere bağlı olarak sigara içmeyenlerde de görülme sıklığı sürekli yükselmektedir. Kanser, akciğer dokusundaki hücrelerin DNA hasarı sonucu kontrolsüz hücre çoğalması ile meydana gelir. Kontrolsüz çoğalan hücreler hastalık ilerledikçe başta kemik ve beyin olmak üzere tüm organlara yayılabilmektedir (metastaz). Tedavi başarısında en önemli faktörler hastalığın evresi, hücre tipi ve hastanın genel durumudur. Erken evrelerde cerrahi ile tam tedavi sağlanabilirken ileri evrede yakalanmış olgularda başarı şansı azalmaktadır.

 

Risk Faktörleri ve Korunma Yöntemleri

Akciğer kanserlerinin % 90 ‘nından tütün ürünü sorumludur. Sigara içmeyen akciğer kanserli olguların üçte birinde risk faktörü olarak pasif sigara maruziyeti bulunmuştur. En az 20 yıl günde ortalama bir paket sigara içen erkeklerde içmeyenlere oranla 23, kadınlarda ise 13 kat arttığı gösterilmiştir. Sigara tüketim miktarında anlamlı risk artışı ortalama 20 yıl ve günde 1 paket olarak belirlenmişse de erken yaşta sigaraya başlama, ev içerisinde sigara kullanımı, mesleki ve genetik risk faktörleri nedeni ile daha az tütün kullanımında risk artmaktadır.

Sigara bırakıldığı andan itibaren akciğer kanseri riski azalmaya başlasa da anlamlı risk azalması 25 yıldan sonra gerçekleşir. Ancak bu risk, hiç sigara içmemiş bireylere göre her zaman daha yüksektir.

Puro kullanımının riski 3 kat, pipo kullanımı ise riski 8 kat artırdığı bilinmektedir. Bununla birlikte düşük nikotin ve tar düzeyli ‘light’ sigaralar da riski azaltmamaktadır.

 

  • Ailede akciğer kanseri öyküsü,
  • Hava kirliliği,
  • Yüksek doz radyasyona maruziyet,
  • Geçirilmiş hastalıklara bağlı akciğer hasarı,
  • Mesleki kimyasal maruziyeti de akciğer kanserinin diğer risk faktörlerindendir.

 

Akciğer kanserinden korunmada en önemli nokta sigaradan uzak durulmasıdır. Başta sigara olmak üzere tüm toksik ajanların solunmasından kaçınılması hastalık riskini önemli oranda azaltmaktadır.

Zorunlu mesleki maruziyetlerde koruyucu ekipmanlar ile çalışılması, çalışma saatleri ve kontrollerle de temas miktarının en aza indirgenmesi de çok önemlidir.


Kullanıcılar Bunları da Aradı:

 

 

Yayın Tarihi : 07/01/2022