Akciğer Kanseri Teşhis ve Tedavi Kliniği

Kanser türleri arasında en korkutucu olarak anılan akciğer kanserinde doğru tedavi planlaması kişilerin daha uzun ve kaliteli yaşamasına olanak sağlıyor; ancak özellikle teşhis döneminde zaman kaybı hastanın aleyhine işliyor. Bu gerçekten hareketle Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Akciğer Kanseri Teşhis ve Tedavi Merkezi’nde hastalarını tedavi ediyor.

 

Akciğer kanseri şüphesi olan hastalarda en ileri teknoloji ile tetkik yapma imkanına sahip olan merkezde, başvuran tüm hastaların birkaç gün içerisinde tetkikleri tamamlanıyor. Kesin tanıya ulaşıldığında hastanın durumu, medikal onkoloji, göğüs cerrahisi ve göğüs hastalıkları uzmanlarından oluşan Akciğer Kanseri Konseyi’ nde tartışılıyor, tedavi yöntemleri belirleniyor. Hastane bünyesinde  PET_CT cihazının bulunması hastalığın evrelenmesinde büyük avantaj sağlıyor. Her hasta tedavi kararı öncesinde genel durumu, tedaviye uygunluğu, akciğer kapasitesi, kalp fonksiyonları ve diğer sistemlere ait sorunları yönünden detaylı olarak değerlendiriliyor ve hasta için en uygun yöntem titizlikle  kararlaştırılıyor.

Hastalara en az sıkıntı verecek yöntemlerle en kısa sürede tanı koyma, en iyi şekilde tedavi etme ve en uzun, en kaliteli yaşam imkanını sunma  amacında olan Akciğer Kanseri Teşhis ve Tedavi Merkezi’ ne hastalar 365 gün 24 saat ulaşabiliyorlar.

 

Detaylı Bilgi:
0216 578 40 31 / 578 41 53 / 578 40 86