Organ Reddi Gerçekleşmesi Durumunda Ne Olur?


Hasta ve hekimlerin her şeyi uygun bir şekilde uyguladığı durumlarda dahi vücudun organı reddetmeye çalışması mümkündür. Bu durumun erken tespit edilmesi açısından, poliklinik kontrolleri son derece önemlidir.

Hasta eğitiminde, poliklinik kontrolleri haricinde gerçekleşebilecek durum ve şikâyetler anlatılır ve olası durumlarda doktorlarına başvurması sağlanır. Bu durumlarda hastanın yatışı yapılarak organ reddine yönelik tedavi uygulanır. Organ reddi yaşayan hastaların pek çoğunda tedaviye yanıt alınır. Bu sırada nakledilen böbreğe biyopsi yapılması gerekebilir. Organ reddini en net olarak tarif eden yöntem olan biyopsinin sonucuna göre verilecek tedavi belirlenir. Bazı hastalarda da tedavi sonrası kontrol amacıyla biyopsi yapılır.Bu sayede uygulanan tedavinin etkinliği değerlendirilir.

Bugüne kadar elde edilen deneyim göstermektedir ki, uygun hastalarda böbrek nakli hemodiyaliz veya periton diyalizi ile karşılaştırıldığında hastalara hem özgürlüklerini vermekte hem de yüksek yaşam kalitesi sunmaktadır. Risk değerlendirmesini doğru yapabilmek için böbrek naklinin alternatifi olan diyaliz yöntemlerinin risklerini değerlendirmek gerekir. Böbrek nakli olması mümkün olmayan hastalar için tek alternatif diyaliz tedavileri iken, diğer tüm hastalar için böbrek nakli altın standart tedavidir.


Kullanıcılar bunları da aradı:

 

 

 

Yayın Tarihi : 03/02/2020