Yeditepe Blog

 • Dünyayı Bekleyen Tehlike: MİYOP

  çocukluk çağındaki miyop vakalarının artmasının en önemli nedeninin çocukların kapalı ortamda bulunmasına ve bilgisayara çok bakmalarına bağlayarak açıklamalarda bulundu. Telefon ve tablet kullanıma bağlı olarak uzağı görememek anlamına gelen miyop hızla yayılıyor. 2050'de dünya nüfusunun yarısı miyop mu olacak?

  Tamamını Oku
 • Yutma Bozuklukları Tedavisi

  Yutma bozuklukları (disfaji) yiyeceklerin ağız boşluğundan mideye geçişi sırasında yaşanan problemleri kapsar. Bu problemler lokmanın mideye geçişindeki gecikme, engellenme ya da yanlış bir yol izleyerek nefes borusuna kaçması şeklinde olabilir. Yiyecek ses telleri seviyesine kadar inerse “penetrasyon”, ses tellerinin altına geçerse de “aspirasyon” olarak adlandırılır.

  Tamamını Oku
 • Psikonevroz Nedir?

  Psikonevroz, bugün, psikiyatrik adlandırmalarda ve sınıflandırma sistemlerinde kullanılmayan, ancak tarihsel önem taşıyan bir terimdir. Günümüzde psikiyatrik rahatsızlıklar iki ana sistem tarafından sınıflandırılmaktadır. Psikonevrozları, tarihsel süreç içinde ve psikanalitik kuram bağlamında ele alırsak, kısaca, “içsel çatışmanın yol açtığı ruhsal rahatsızlıklar” olarak tanımlayabiliriz. Bunun karşısında da “güncel nevrozlar” bulunur.

  Tamamını Oku
 • Kemik İliği Nakli Kliniği / Erişkin

  Kemik İliği Nakli Kliniği bünyesindeki Aferez Ünitesi ve Kök Hücre Dondurma - İşleme Ünitesi’nde işlemler gelişmiş teknolojik cihazlarla gerçekleştirilmektedir. Akım Sitometri Laboratuvarı ve HLA Doku Grubu Laboratuvarı ile yüksek moleküler düzeyde HLA tiplendirilmesi yapılabilmektedir. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Genetik Tanı Merkezi ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. Elde edilen veriler, hastanın doğru tanı almasından, tedaviyle ilgili yol haritası çizilmesine ve hastanın tedaviye vereceği yanıtın belirlenmesine kadar birçok noktada belirleyici olmaktadır.

  Tamamını Oku
 • Tamamını Oku
 • Girişimsel Olmayan Doğum Öncesi Tarama (Non - İnvaziv Prenatal Tarama)

  Girişimsel Olmayan Doğum Öncesi Tarama (Non-İnvaziv Prenatal Tarama-NİPT), fetüste çoğunlukla sayısal değişimler olarak ortaya çıkan kromozom bozukluklarının saptanması için geliştirilmiş kolay, güvenilirliği yüksek, hızlı bir tarama testidir. NİPT en sık görülen kromozomal bozukluk olan Down Sendromunun (Trizomi 21) yanı sıra Trizomi 13, 18 ve cinsiyet kromozomlarına ait sayısal bozukluklar ile yine görece olarak sık görülen mikrodelesyon sendromları gibi diğer genetik durumlar için de bilgi vermektedir.

  Tamamını Oku
/**/