Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü de Çok Önemli

Çocukların sağlıklı gelişimi için anneleri kadar babalarıyla da iletişim ve etkileşim halinde olmaları gerektiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Serhat Tunç, “Aksi halde özgüven ve sosyalleşme sorunları kaçınılmaz olur” dedi.

Çocuğun gelişim sürecinde genellikle annenin ön planda olduğu düşünülür. Oysa babanın da anne kadar merkezi bir role sahip olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Serhat Tunç çocuklar için baba figürünün önemini şöyle anlattı…

 

Çocuğu Dış Dünyaya Hazırlar

Fransız Psikanalist ve Psikiyatr Lacan'ın dediği gibi ‘insanın her talebi sevgiyedir'. Çocukların yetiştirilmesindeki sorumluluğun paylaşımı çok önemlidir. Mahler'e göre baba-çocuk etkileşimi, çocukta farklılaşmayı başlatır, bağımsızlaştırır ve yaratıcılık kazandırır. Çocukların sağlıklı gelişimi için anne kadar babalarıyla da iletişim ve etkileşim (kitap okuma, oyun oynama, rol modeli olma) halinde olmaları gerekir. Çocuğun düşünsel, sosyal-duygusal, cinsel-rol ve kimlik gelişimi üzerinde baba ile etkileşimin önemli rolü bulunur. Çocuğa annesi dışında bir ötekinin de olduğunu gösterir.

Anne baba çocuk ilişkisi sağlam kurulamazsa dil gelişmez, dilin gelişmediği yerde zihin gelişmez, zihin gelişmezse de icat çıkmaz. İleri toplumların ileri olması görünen modern teknolojilerden dolayı değildir, anneye saygı duyan babaların olmasındandır. Baba-çocuk etkileşimi çocukların dış dünyaya hazırlanmalarının yanında sosyal ve duygusal becerilerini geliştirir.

Kişilik Yapısını Etkiler

Kişiliğin esas yapısı 6 yaşına kadar oluşur. Baba-çocuk iletişimi çocuğun kişilik gelişimini etkiler. Bu iletişimi güçlü olan çocuklar olumlu kişilik özellikleri geliştirir. İyi bir baba-çocuk ilişkisi çocuğun hayatla kurduğu ilişkiyi güçlü kılar.


Kızlar İçin 'Güven' Erkekler İçin ‘Kararlılık' Sembolüdür

Kız çocukları babayı daha çok emniyet ve güven sembolü olarak algılarken; erkek çocukları ise babalarından kararlı durabilmeyi, sabır ve sebatı örnek alırlar.
Baba-Çocuk İlişkisi Nasıl Güçlenir?

Babalar, çocuklarına sevgilerini sözel olarak ifade etmekle birlikte ilgi ve alakayla davranışsal olarak da göstermeli.

Çocuğa çok sevildiğini ve değerli olduğunu hissettirmeli.

Birlikte kaliteli zaman geçirmeli.

Çocuklar öfkelendiğinde onları yargılamadan, suçlamadan dinlemeye çalışmalı.

Rol model olarak örnek olmalı, söyledikleriyle yaptıkları tutarlı olmalı.

Çocuğun ilgi ve tercihlerine saygı göstermeli.

Basın Yansımaları: sozcu

 

Yayın Tarihi : 27/06/2022