Çocuk Nefrolojisi


Çocukluk çağı olarak tanımlanan 0-18 yaş aralığında, üriner sistem olarak tanımlanan, böbrekler, idrar yolları, mesane ve üretrada ortaya çıkabilecek her türlü sorun Çocuk Nefroloji Polikliniğinde tedavi edilmektedir. Bu sistemde ortaya çıkan doğumsal ya da sonradan edinilmiş her düzeyde sorunun doğru tanı ve tedavisi son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle, çocuklarda ellerde, ayaklarda ve gözlerde şişme, idrar yapmada zorlanma, idrar yapmada bozukluklar, idrarda kanama ya da idrar yaparken ağrı gibi belirtiler gözlendiğinde zaman kaybetmeden Çocuk Nefroloji uzmanına başvurmak gerekmektedir. 

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Nefroloji Polikliniğinde, çocukluk çağında ortaya çıkan böbrek ve idrar yolu hastalıklarının tedavisi multidisipliner yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Tanı ve tedavinin her aşamasında ailelere destek sunulmaktadır.

Çocuk Nefroloji Polikliniğinde Tedavi Edilen Hastalıklardan Bazıları: 

• Çocuklarda Akut Böbrek Yetmezliği
• Antenatal Hidronefroz
• Çocuklarda Böbreğin Diğer Hastalıkları
• Çocuklarda Böbrek Nakli
• Çocuklarda Diyaliz
• Enürezis (İdrar Kaçırma)
• Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu
• Çocuklarda Kronik Böbrek Yetmezliği
• Çocuklarda Taş Hastalıkları
• Çocuklarda Üriner Sistem Anormallikleri
• Üriner Sistemin Anormallikleri
• Vezikoüreteral Reflü

Online Randevu


Kullanıcılar Bunları da Aradı:

Yayın Tarihi : 27/11/2019