Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 
Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde,  0-18 yaş arası çocuklar için özel tasarlanmış ve üstün teknoloji ile donatılmış poliklinik, yataklı servis ve yoğun bakım alanlarında tanı ve tedaviye yönelik hizmet verilmektedir.

Yeditepe üniversitesi Kozyatağı Hastanesi, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ortaklaşa yürüttüğü “Bebek Dostu” projesi kapsamında öngörülen çalışmaları tamamlayarak Bebek Dostu Hastane  unvanını almaya hak kazanmıştır. Bu programda, anne sütünün özendirilmesi, annelerin emzirme konusunda bilinçlendirilmesi, doğru emzirme alışkanlıkları kazandırılması, emzirmenin başarılı ve kalıcı hale gelmesini hedeflenmektedir.

Bebek Dostu Hastanemizde, anne sütü ve emzirme konusunda bu konuda gerekli özel eğitimleri almış sağlık çalışanları tarafından eğitim verilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde; Yenidoğan  (0 – 28 gün) ve Çocuk (0 – 18 yaş) olarak iki ayrı bölüm bulunmaktadır.

 Yenidoğan (0 -28 gün) bölümü üç ayrı ünitede hizmet vermektedir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde; Çocuk Alerji, Çocuk Endokrinoloji, Çocuk Hematoloji, Çocuk Onkoloji, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Nefroloji,  ve Yenidoğan üst uzmanlık alanları bulunmaktadır.

Bölümler, multidisipliner yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir.Çocuk Alerjisi Bölümü  

0-18 yaş arasındaki çocukların tüm alerjik hastalıklarında en güncel teknoloji ile tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Bölümde yapılan tetkikler; alerji deri testleri, kanda bakılan alerji testleri, solunum fonksiyon testleri, alerjen provokasyon testleri, besin testleri, anestezik ilaç testleri yapılmaktadır.

Astım, alerjik bronşit, alerjik nezle (saman nezlesi), atopik dermatit (egzema), ürtiker (kurdeşen), besin alerjisi, ilaç alerjisi (anestezik madde alerjisi), kronik öksürük, hışıltılı - hırıltılı bebek, sık tekrar eden solunum yolu enfeksiyonları, alerjik deri döküntüleri ve alerji aşı gibi  hastalıkların tanı ve tedavisi uygulanmaktadır.

 

Çocuk Endokrinoloji Bölümü

Hormonal ve metabolik sorunların yol açtığı hastalıklar incelenmektedir.Büyüme gerilikleri, boy kısalıkları, Tip 1 diabetus Mellitus (şeker hastalığı), hipoglisemi, erken-gecikmiş ergenlik, tiroid bezi hastalıkları (hipotiroidi,hipertiroidi), hipofiz bezi hastalıkları, adet düzensizlikleri, aşırı tüylenme, cinsel gelişim bozuklukları, böbrek üstü bezi hastalıkları ve  obezite (şişmanlık) gibi sorunlara yönelik tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

 

Çocuk Hematoloji - Onkoloji Bölümü

Yenidoğan döneminden ergenlik dönemine kadar her yaşta görülebilen kan hastalıkları ile çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavisi uygulanmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Pediatrik Kemik iliği Nakli Kliniği’nde hastaların ayaktan ve yatarak tedavileri yapılmaktadır. Klinikte; lösemi, kan yapım bozuklukları, talasemi (akdeniz anemisi), orak hücre hastalığı, kemik iliği yetmezliği, genetik hastalıklar, bağışıklık sistemi hastalıkları, tümörler gibi hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.

 

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bölümü

Yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi hastalıkları ile  0 – 18 yaş aralığı grubunda görülebilecek her türlü beslenme hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

 

Çocuk Cerrahisi Bölümü

Ürolojik, genital, sindirim sistemi, solunum sistemi hastalıkları ve çocukta doğumdan önce bilinen veya doğum sonrası ortaya çıkmış olan yenidoğan anomalilerinin tedavisi yapılmaktadır. Kalp dışı göğüs cerrahisi, onkolojik cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, çocuk endokrin cerrahisi, çocuk jinekolojisi, tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalar, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler ve travma cerrahisi uygulanmaktadır. 


Çocuk Nefrolojisi Bölümü

Çocukluk çağı olarak tanımlanan 0-18 yaş aralığında, üriner sistem olarak tanımlanan, böbrekler, idrar yolları, mesane ve üretrada ortaya çıkabilecek her türlü sorun Çocuk Nefroloji Polikliniğinde tedavi edilmektedir. Bu sistemde ortaya çıkan doğumsal ya da sonradan edinilmiş her düzeyde sorunun doğru tanı ve tedavisi son derece önem taşımaktadır.


Çocuk Romatolojisi Bölümü

Çocukluk çağında ortaya çıkan romatolojik hastalıkların tanı ve tedavisi çocuk romatoloji polikliniklerinde gerçekleştirilmektedir.

Kas-iskelet sistemi (eklemler ve kaslar), damarlar, cildin akut ve kronik inflamasyonuyla karakterize multisistem hastalıklarını içeren çocuk romatizmal hastalıklarının kapsamı da oldukça geniştir. Bu nedenle çocuk polikliniklerine en sık başvuru yapılan 5 neden arasında yer almaktadır.


 Kullanıcılar bunları da aradı:

 

 

 

Yayın Tarihi : 23/01/2020