Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocukların durmaksızın gelişen ve değişen fiziksel ya da ruhsal doğaları, erişkinler için geçerli ruh sağlığı tanımının dışına taşan özgün bir psikiyatrik gözlem ve değerlendirme gerektirir.

Çünkü çocuk, erişkin insanın minyatürü değildir. Bedensel ve ruhsal olarak olgunlaşmış bir erişkin olma yolunda ilerleyen, farklılaşan süreçleri yaşar. Örneğin; iki yaşındaki bir çocuk, dört yaşındaki bir çocuktan ruhsal gelişim bakımından çok farklı olduğu gibi, dört yaş çocuğu da okul çağı çocuğundan önemli özelliklerle ayrılır.

Çocuk ruh sağlığının sağlıklı değerlendirilebilmesi için gelişim dönemlerine karşılık gelen ruhsal yapılanmaları, mevcut aile sistemi, çevresel faktörler ve bütün bunların birbirileriyle olan dinamik etkileşimleri ayrıntılı olarak irdelenmelidir. Çocuğun ve ergenin içinde olduğu ruhsal gelişim basamağının saptanması, anne babaların ebeveynlik yaklaşımlarını olumlu biçimde etkiliyor, ilişkilerdeki olası çatışmayı üstesinden gelinebilir hale getiriyor. Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, değerlendirme, takip ve tedavi programlarını başarıyla uyguluyor.Yaygın görülen ruhsal sorunlardan bazıları şu başlıklarda toplanabilir;

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
 • Öğrenme bozuklukları,
 • Otizm ve benzeri yaygın gelişimsel bozukluklar,
 • Çocukluk ve ergenlik çağı depresyon ve kaygı bozuklukları,
 • Bebeklik ve okul öncesi dönemi yemek ve uyku problemleri,
 • Anne-bebek-çocuk ilişkileri ve problemleri,
 • İdrar ve dışkı alışkanlığı problemleri,
 • Tik bozuklukları,
 • Dil ve konuşma gelişimi problemleri,
 • Çocukluk masturbasyonu,
 • Kardeş kıskançlığı,
 • Uyum ve davranış sorunları,
 • Parmak emme, tırnak yeme,
 • Mental retardasyon (zeka geriliği) ve ilgili davranışsal sorunlar,
 • Buluğ çağı sorunları ve ebeveyn-ergen çatışmaları,
 • Şiddete eğilimli çocuklar ve ergenler,
 • Kronik hastalığı olan çocukların, ergenlerin ve ailelerinin yaşadığı ruhsal sorunlar.

 Kullanıcılar bunları da aradı:

Yayın Tarihi : 28/11/2019
/**/