Çocuklarda Hematopoietik Kök Hücre / Kemik İliği Nakli Nedir?


Kök hücreler yaşamımız boyunca vücudumuzdaki tüm doku ve organların gelişmesinde ve yenilenmesinde rol oynayan hücrelerdir. Kök hücre çoğalabilir, bölünebilir, farklılaşabilir. Kök hücreyi diğer hücrelerden ayıran en önemli özelliği sınırsız bölünme yeteneği ile kendisi gibi yeni kök hücreler oluşturmasıdır. Vücudumuzda her sistemin ve / veya organın bir kök hücresi vardır. Kanın şekilli elemanlarını doğuran ana hücreye Hematopoietik (Kan Oluşturan) Kök Hücre denir. Hematopoietik Kök Hücreler’in üretim yeri kemik iliğidir. Vücudun ihtiyacına göre bir yandan kendilerini gibi yeni kök hücreler oluştururken, diğer yandan kırmızı kan hücresi, trombosit, lenfosit gibi kanımızdaki farklı görevleri olan şekilli hücreleri oluşturacak öncül hücrelere farklılaşırlar.

Çocukluk çağı, yaşamın doğumdan sonraki ilk 18 yılını içine alan bir dönemdir. Erişkinden farklı olarak, çocukluk çağındaki kalıtsal (genetik geçişli) hastalıklar önemli bir hastalık grubunu oluşturur. Akraba evliliklerinin sık olduğu ülkemizde genetik geçişli hastalıkların görülme oranı yüksektir. Farklı sistemleri ve organları tutan, yaşamı tehdit eden bu hastalıkların önemli bir kısmı çocukluk çağında yapılan hematopoietik kök hücre nakli ile tedavi edilmektedir.

Kullanıcılar bunları  da aradı:

Yayın Tarihi : 21/01/2019
/**/