Dünya Üzerinde Ve Ülkemizde Tiroid Bezinde Nodüller Çok Sık