Eğitim ve Gelişim Faaliyetlerimiz

 
Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarının kaliteli ve güvenli hemşirelik bakımı sunmadaki en büyük gücü eğitimli ve yetişmiş hemşireleridir.

Kurumumuzda hemşirelerin eğitim ve gelişimlerini sağlamak üzere Eğitim Koordinatörlüğü tarafından çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerle konularının uzmanları tarafından en güncel bilgiler sunulmakta, hemşirelerin eğitimci olarak görev almaları sağlanarak motivasyonlarının artırılması ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kurum içerisinde düzenlenen eğitimlerin dışında tüm hemşirelerimizin kurumumuzun desteği ile görev yaptıkları alanlar ve kariyer planları doğrultusunda sertifika programları ve bilimsel toplantılara katılımları da sağlanmaktadır. Ayrıca hemşirelerimiz çeşitli bilimsel toplantılarda sundukları araştırma çalışmaları ile kurumumuzu temsil etmektedirler.

Eğitim faaliyetlerinin planlamasında, hemşirelik hizmetleri performans kriterleri, alanlara yönelik yetkinlikler, uluslararası kalite ve akreditasyon standartları, çalışan talepleri temel alınmaktadır.

Kurumumuz hemşirelerine yönelik eğitimlerimizin yanı sıra, Hemşirelik Hizmetleri olarak topluma ve meslektaşlarımıza karşı sorumluluklarımız dahilinde farklı kurumlara ve halka açık eğitimlerimiz de devam etmektedir.