Gastroenteroloji Bilim Dalı

Yeditepe Üniversitesi Hastanelerinde, Gastroenteroloji Bilim Dalı’nı ilgilendiren hastalıklar, gelişmiş tanı ve teknoloji cihazlarının yardımıyla, deneyimli  kadrosuyla gerçekleştirilmektedir. 

 Endoskopi ünitelerimizde;

 • Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi
 • Kolonoskopi,
 • Çift Balonlu Endoskopi
 • Mide veya Bağırsaklara ait kanamalarda endoskopik tanı ve tedavi 
  • Band Ligasyonu
  • Skleroterapi
  • Hemoklips uygulanması
  • Argon Laser
 • Mide veya Bağırsaklara ait darlık olan alanların tedavisi 
  • Balon Dilatasyonu
  • Stent Uygulaması 
 • Obesite (Şişmanlık) Tedavisi
  • Endoskopik İntragastrik Balon Uygulaması
 • Reflü Hastalığı Tanı ve Tedavisi 
 • Helikobakter Pylori Tanı ve Tedavisi 
 • Bağırsak kanseri Taraması ve Polipektomi
 • Safra Yolları Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi
 • Hemoroid Tanı ve Tedavisi

 

NOTES, Safra Kesesi Amelyatı

NOTES yöntemi dünya da yeni gelişmekte olan bir  yöntem olup endoskopi yoluyla karın içi organlara cerrahi müdahale yapılmasıdır. Bu yöntemle karında hiç iz olmadan mideden ya da barğırsaklardan girilerek fıtık amelyatı, biyopsi alınması, safra kesesi çıkarılması, apendisit amelyatı yapılabilmektedir. Kliniğimizde Turkiye de ilk olarak deney hayvanlarında mideden girilerek safra kesesi başarıyla çıkarılmış olup yakın gelecek de insanlarda da kullanılması planlanmaktadır.

 

Çift Balonlu Endoskopi

Klinğimiz bu yöntemin ülkemizde yaygınlaşması ve kullanılması için öncülük etmiş, birçok hekimin eğitilmesini sağlamıştır. Yaklaşık 4 yıldır kliniğimizde Çift Balonlu Endoskopi yapılmakta olup 300’ ün üzerinde ülkemiz ve komşu ülkelerden gelen hastalar başarı ile tedavi edilmiştir, bu süreç de hastaların hiçbirinde ciddi komplikasyon oluşmamıştır.Özellikle sebebi aydınlatılamamış kanamalarda kullanımı söz konusu olan bu teknik Gastrointestinal Kanal ait adı konamamış patolojik değişikliklerde ön planda düşünülmelidir (Demir Eksikliği Anemisi, açıklanamayan malgnite,şüpheli Crohn hastalığı, açıklanamayan kronik karın ağrısı...)

Hastanemiz Çift Balonlu Endoskopi yi ülkemizde ilk uygulayan merkez olma fırsatını yakalamıştır.Hemoroid Tedavisi

Makatta ağrı, dolgunluk hissi, kanama, kaşıntı gibi bulgular sıklıkla hemoroid (basür) hastalığı belirtisidir. Hemoroid tedavisi hastalığın başlangıcında çeşitli ilaçlarla mümkün iken en ileri dönemde (sürekli makattan dışarı çıkması hali) cerrahi tedavi yapılması uygun olacaktır. Bu iki uç tablonun dışındaki hemoroidler bant ligasyonu, skleroterapi (iğne ile ilaç verilmesi) veya laser ile tedavi edilebilir.Kliniğimizde Türkiye de ilk olarak kullanılacak İnfrared cihazı ile fleksibl kolonoskopi işlemi sırasında ağrısız ve hemoroidler içerden izlenerek, hasta uyurken işlem yapılmaya başlanmıştır. Yaklaşık 20 dakika da hemoroid tedaviniz yapılabilmekte ve hemen sonrasında eve, işinize gitmeniz mümkün olmaktadır.Reflü Hastalığı

Reflü hastalığı mide ile yemek borusu arasındaki kapakçığın yetersiz fonksiyon görmesine bağlı mide içeriğinin (mide asidi, yemekler..) yemek borusuna , ağza kaçmasıdır. Diş çürümesi, ses kısıklığı, öksürük ve mideden gögüse yayılan yanma hissi gibi çok farklı bulgulara neden olabilir.Reflü Hastalığı tanısı için öncelikle Üst Endoskopi ve sonrasında gerekirse 24. saatlik pH metre uygulaması, motilite çalışması gerekmektedir. Kesin tanı sonrası ilaçla tedavi , Endoskopik Tedavi ( Stretta, Plikatör, Gastrofix ) veya cerrahi tedavi sözkonusu olmaktadır. Tüm bu tanı ve tedavi yöntemleri ünitemizde uzman Gastroenteroloji Ekibimiz sayesinde başarı ile yapılmaktadır.


Kolon Kanseri Taraması

Kolon kanseri 2. sıklıkla görülen tümör olup, bu hastalıktan korunmak basit bir kolonoskopi ile mümkündür. Kolon kanseri polip dediğimiz üzüm tanesi benzeri bağırsak içerisine sarkan et parçalarından (poliplerden) gelişmektedir. Normal bir polipin bağırsak kanserine dönüşmesi 3-5 yıl arasında değişmekte olup, kolonoskopi işlemi sırasında bu poliplerin görülmesi ve özel cihazlar kullanılarak bağırsakdan alınması mümkündür. Belli aralıklarala yapılacak kolonoskopi işlemi bağırsak kanseri gelişimini poliplerin temizlenmesi yoluyla engelleyecektir. Dünya sağlık Örgütü normal tüm bireylerin 50 yaşında kolonoskopi yaptırmalarını ve belirli aralıklarla takip edilmelerini önermektedir. Riskli hastaların (ailesinde bağırsak kanseri olanlar, bağırsak hastalığı olanlar...) izlemi ise farklı olmaktadır ve hekime başvurularak planlama yapılması uygun olacaktır.

Obezite Tedavisi

Şişmanlık (obezite) çağımızın hastalığıdır. Vucut Kitle İndeksi 30 un üzeri olması obesite demektir.Morbid obezite ise VKI’inin 35 üzeri olmasıdır ve bu kişilerin sağlıkları risk altındadır, hızla ve etkili şekilde tedavi planlanmalıdır. Mide içerisine balon konulması 4 yıldır ünitemizde uygulanmakta olup yaklaşık 65 hastada kullanılmıştır. Altı ay süre ile balon kalmakta olup, balonun yerleştirilmesi ve çıkarılması sırasında hasta hiçbir ağrı veya acıyla karşılaşmamaktadır. İşlem yaklaşık 30 dk sürmekte olup normal Üst Endoskopi işlemi sırasında yapılmaktadır.Altı ay içerisinde 35 kg kadar zayıflayan hastalarımız olduğu gibi, ortalama olarak kilo kaybı 18 kg dır.


ERCP(EndsokopikRetrogratKolangioPankreotografi)

Bu yöntemle ağızdan girilerek bağırsada safra yolunun açıldığı alan bulunarak safra yollarına ve gerektiğinde pankreas kanalına girilerek görüntüleme yapılmaktadır, işlem sırasında gerekirse safra yollarında ki taşların temizlenmesi, tıkanıklıkların açılması için stent(plastik kateter) yerleştirilmesi, biyopsi alınması gibi tedaviye yönelik işlemlerde gerçekleştirilebilmektedir.Bilim Dalımız kurulduğu günden beri ERCP işlemi sıklıkla ve başarıyla hastanemizde yapılmakta olup hastalar ortalama 2 saatlik izlem sonrası evine yollanmaktadır.Hepatoloji Ünitemizde;

Kronik hepatit B ve kronik hepatit C ülkemizde sık karşılaşılan hastalıklardır. Virüs insan vucuduna girdikten sonra sıklıkla hafifi bir enfeksiyon gibi geçirilerek kanda koruyucu madde oluşur, ancak bazı kişilerde ise vücudun çeşitli sebeplerle virusu yeterince imha edememesi sonucunda, hepatit B veya hepatit C virusu karaciğere yerleşerek kronik iltahapla seyreden hastalık yapar. Kronik iltihap dönemi kişiden kişiye değişmekle beraber kesin olan zamanında ve doğru tedavi yapılmazsa bu hastaların yıllar içinde siroz olacağıdır.Tanı için karaciğer fonksiyon testleri, HBV ve HCV PCR testleri, Üst batın Ultrasonografi ve karaciğer biyopsisi gerkmetedir.Tanı kesinleştikten sonra Kronik hepatit B ve C hastalarının tedavisinde İnterferon ve çeşitli antiviral ilaçlar başarıyla kullanılmaktadır, tam tedavi oranları hastaya göre p lere kadar çıkabilmeltedir. Kliniğimizde özel formlar eşliğinde bu hastalarımızın takibi yapılmaktadır.


Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı

Bu iki hastalık bağırsakların aralıklı ülserleri ile seyreden, karın ağrısı, ishal, kilo kaybı ve özellikle Ülseratif Kolitte kanlı dışkılama gibi bulguları olan hastalıklardır. Hastalığın tanısı için kolonoskopi ve/veya Çift Balonlu Enteroskopi gerekmekte olup tedavi için etkili ilaçlar mevcuttur.

 


 Kullanıcılar bunları da aradı

Yayın Tarihi : 02/10/2019
/**/