Genel Dahiliye

Genel Dahiliye Ünitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı‘na bağlı ünitelerden biridir. Genel Dahiliye Ünitesinde erişkin (16 yaş üstü) hastalarda tanı ve tedavi hizmetleri, modern tıbbın gereklerine uygun olarak ünitemizin öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere uzman sağlık personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Genel Dahiliye Ünitesi halen günlük ayaktan hasta tedavi hizmetleri yanında İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yer alan yataklı servislerde ve dahiliye dışı hastane servislerinin dahiliye konsültasyonları hizmetlerini vermektedir. Ayrıca check-up merkezinde sağlam insan muayenesi hizmetleri verilmektedir.

Dahiliye dışı birimlerden istenen (preoperatif değerlendirmeler dahil) konsültasyonlar; önce uzmanlık eğitiminin son yılında olan araştırma görevlileri tarafından, daha sonra ünitemizin öğretim elemanları ile birlikte değerlendirilmektedir. Acil Anabilim Dalından istenen konsültasyonlar da aynı şekilde önce uzmanlık eğitiminin son yılında olan araştırma görevlileri, daha sonra ünitemizin öğretim elemanları ile birlikte değerlendirilmektedir.

Genel Dahiliye ünitesinde iç hastalıkları ile ilgili olabilecek şikayetlerin genişliğine değerlendirmesi yapılmakta, hastalığın ilişkili olabilaceği organ ve sistemler belirlenmeye çalışılmakta, tanı konduğunda farmakolojik ve non farmakolojik tedavi yapılmakta, gerekli görüldüğünde genel dahiliyenin genişliğine bilgisi ile yan dalların ( Hematoloji - Kan Hastalıkları, Endokrinoloji - Hormon Hastalıkları, Gastroentenoloji- Sindirim Sistemi Hastalıkları, Onkoloji- Selim Tümörler ve Kanser Hastalıkları Romatoloji - Romatizmal Hastalıklar, Nefroloji- Böbrek Hastalıkları ve Hipertansiyon) derinliğine bilgisi birleştirilmekte hasta için en uygun tedavi şekli uygulanmaktadır. Genel dahiliye ünitesinde tanı koyma çalışmaları yapıldığı gibi, tanısı konmuş kronik dahili hastalıkların izlemi de yapılmaktadır.

Ayrıca Genel Dahiliye ünitesinde yaşlı bireyler kapsamlı değerlendirmeye tabii tutulmakta, Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme programı uygulamaktadır. Yaşlı bireylerin her yönden değerlendirilmesini sağlayan yönteme ‘’Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme’’ denilmektedir. Bu yöntemle kişinin tıbbi değerlendirilmesi yanında psikolojik, sosyal, çevresel, ailesel değerlendirilmesi yapılmakta ve hasta bir bütün olarak her yönden incelenmektedir. Diğer tanısal yöntemlerde kullanılarak bütün problemler ortaya konulmaktadır. Neticede hasta için en uygun tedavi modeli oluşturulmaktadır. Böylece 65 yaşın üzerindeki geriatrik popülasyon bütün organ ve sistemleriyle değerlendirilmekte, varsa fonksiyon kayıplarının yaşa mı ? hastalıklara mı? bağlı olduğu belirlenmekte ve hastalığa bağlı olan kayıpları ortadan kaldırıcak ya da en aza indirecek tedavi önerilerinde bulunulmaktadır. Gerekli görüldüğünde nöroloji, psikiyatri, ortopedi, göz, kulak burun boğaz, fizik tedavi gibi ilgili uzmanlık dalları ile konsültasyon yapılmalıdır.

Check-up Merkezi'nde halen Erişkin Hastanesi Protokol Müdürlüğü tarafından Resmi kuruluşlarla yapılmış anlaşmalar çerçevesinde Uzmanlık eğitiminin son aşamasındaki bir araştırma görevlisi tarafından “ sağlam insanın sağlık taramaları “ yapılmaktadır.


Kullanıcılar bunları da aradı

Yayın Tarihi : 23/09/2019
/**/