Girişimsel Olmayan Doğum Öncesi Tarama (Non - İnvaziv Prenatal Tarama)Değerli Anne Adayları,

Doktorunuz, hamilelikte uygulanan rutin tarama testlerinin yanı sıra girişimsel olmayan daha güvenilir bir tarama testinden bahsetti mi? Girişimsel Olmayan Doğum Öncesi Tarama (Non-İnvaziv Prenatal Tarama-NİPT) ile anneden alınan kan aracılığıyla, fetüse ait genetik değişiklikler ve kromozomal bozukluklar tespit edilebilir.


 

Yayın Tarihi : 18/03/2020
/**/