Girişimsel Olmayan Doğum Öncesi Tarama (Non-İnvaziv Prenatal Tarama-NİPT) Nedir?Girişimsel Olmayan Doğum Öncesi Tarama Testi / NİPT, anne karnındaki, varsa, kromozom bozukluklarının saptanması için geliştirilmiş, güvenilirliği yüksek, hızlı bir tarama testidir. Anneden alınan kanda inceleme yapılır.

NİPT en sık görülen kromozomal bozukluk olan Down Sendromunun (Trizomi 21) yanı sıra Trizomi 13, 18 ve cinsiyet kromozomlarına ait sayısal bozukluklar ile yine görece olarak sık görülen mikrodelesyon sendromları gibi diğer genetik durumlar için de bilgi vermektedir.

 

NİPT Teknolojisi

‘Hamilelik sırasında anne kanında dolaşan ve içinde fetuse de ait hücre dışı DNA (hdDNA) parçaları mevcuttur. Fetuse ait hdDNA, hamileliğin 5. Haftasından itibaren anne kan dolaşımına geçer ve devamındaki haftalarda yoğunluğu gittikçe artar. NİPT testinde, dolaşımdaki hdDNA yeni nesil dizileme teknolojileri ve biyoinformatik analizler kullanılarak fetusteki kromozomal bozuklukların tespitine olanak sağlamaktadır. Testin gerçekleştirilebilmesi ve sonuçların doğruluğunun sağlanabilmesi için, anne kan dolaşımında bulunan fetal hdDNA oranı, hamileliğin 10. Haftasından itibaren yeterli seviyeye ulaşır.

 

Formu doldurun, biz sizi arayalım:


Kullanıcılar Bunları da Aradı:

 

Yayın Tarihi : 27/01/2020
/**/