Görüntüleme Ünitesi

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Görüntüleme Ünitesi olarak, çağdaş tıp teknolojisinin güncel cihaz donanımı ve konusunda uzman kadromuz ile hastalarımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Ünitemizde; 3 Tesla Manyetik Rezonans (MRG),  Multi Slice Bilgisayarlı Tomografi (MD-CT), PET/CT, Gama Kamera-SPECT, Flat Panel Dijital Anjiografi (DSA), Dijital Floroskopi, Dijital Direkt Röntgenler, Dijital Mammografi cihazı, Kemik Dansitometri cihazı, 4-D Ultrasonlar, Doppler Ultrasonografiler, Portable Röntgenler, C-Arm’lar gibi teknolojik donanımlı cihazlar bulunmaktadır. Tüm görüntüler, dijital ortamda elde edilip, bir merkezde toplanıp saklanmakta, değerlendirilmekte ve raporlarıyla birlikte yine dijital ortamda arşivlenip, hastanemizin tüm birimlerine intranet ağı ile gönderilmektedir. Görüntüleme Ünitemiz bu bilgisayar ve internet ağı ile dünyanın diğer görüntüleme merkezleriyle de bağlantılı olmakta ve bilgi alışverişinde bulunabilmektedir. Bu işlev için gereken PACS (Picture Archiving & Communication System) ve Görüntü Bilgi Sistemi (RIS / Radiology Information System) geniş opsiyonuyla hastanemizde mevcuttur.  Hedefimiz, kendi alanlarında deneyimli radyoloji ve nükleer tıp uzmanlarımızla güncel bilgilerin ışığında, hastalara doğru tanıyı  kısa zamanda koyarak, bunu doktorlarımıza kısa zamanda iletmek ve hastalarımızın  hızlı şekilde tedavilerini sağlamaktır. Tanı yanında, minimal invaziv tedavi yöntemleri de, güncel teknolojiler kullanılarak Girişimsel Radyoloji birimimizde gerçekleştirilmektedir. Görüntüleme alanında devrim niteliğinde değişimler olmaktadır. Artık filmleri tek başına değerlendirmek, organların ya da dokuların morfolojik görünümlerine bakarak tanı koymaya çalışmak yetersiz kalmaktadır. Klinisyenlerimiz, görüntüleme birimlerinden kantitatif verilere dayanan kesin tanılar beklemektedir. Bugün Moleküler Görüntüleme teknikleriyle organların morfolojik görüntülerine ek olarak, patolojik dokunun, tümörlerin metabolik ve fonksiyonel özellikleri hakkında hücresel, hatta moleküler düzeyde kantitatif bilgiler alınmaktadır. Ünitemizdeki PET/CT ile tümörlerin artmış metabolik aktivasyonları değerlendirilerek lokalizasyonları tesbit edilmektedir. Fonksiyonel MRG ve MR Proton ve Fosfor Spektroskopi ile görüntüleme sırasında tümörlerin kendi içinde damarlanması  artmış alanı başka bir tanımlamayla en kötu huylu kısmı belirlenip, tümör içindeki moleküllerin cinsi ve miktarlarına bakılarak tümörler alt gruplara ayrılabilmekte ve sınıflandırılmaktadır. Bu bilgilerin ışığında hastalıkların tanısı daha güvenilir olarak konulacaktır. Ayrıca verilen tedavinin ne kadar etkin olduğu, tümörün metabolik aktivasyonu, kimyasal ve fiziksel değişikliklerine bakılarak moleküler düzeyde değerlendirilmektedir. Tanı için gereken biyopsi gereksinmesi günümüzde giderek azalmaktadır. Invaziv ve bazen uzun zaman alan bu yöntem, genetik ve moleküler biyoloji, ve buna paralel olarak görüntüleme alanındaki gelişmelerle ileride belki de tümüyle ortadan kalkacaktır. Fonksiyonel MRG ile beyindeki yaşamsal fonksiyonların bulunduğu alanlar görüntülenerek beyin tümörlerinin bu bölgelere zarar vermeden maksimum oranda cerrahi olarak çıkarılması sağlanacaktır.

Bir üniversite hastanesi olmanın gereği olarak gerçek anlamda bir araştırma ortamı yaratılacak, projesi son aşamaya gelen yine ülkemizde ilk kez Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde kurulmuş olan “Moleküler Görüntüleme Araştırma Ünitesi’nin” oluşumuna da katkıda bulunulacaktır.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Görüntüleme Ünitesi olarak hedefimiz dünyanın önde gelen üniversiteleriyle yarışarak, güncel görüntüleme tekniklerini uygulayıp, yenilerini geliştirerek, ülkemizin ve tüm insanlığın yararına sunmaktır.

Genel Hazırlık Formları

 • Hasta_Bilgi_Formu
 • MRG Hazırlık Formu
 • Radyolojik Tetkiklerde Hamileleri Bilgilerdirme ve Onam Formu

 Abdominal

 Kas İskelet
   Hasta Bilgilendirme
   İşlem Hazırlıkları

 Nöroradyoloji

   Hasta Bilgilendirme
   İşlem Hazırlıkları

 Girişimsel Radyoloji

 

 

Yayın Tarihi : 13/02/2020