Hamilelikte Görüntüleme Yöntemleri


En Güzel Yolculuk

Hamilelik bir kadının hayatındaki en inanılmaz yolculuk. 9 ay süren bu yolculukta hem bedeniniz hem de ruhunuz çeşitli aşamalardan geçerek son istasyona doğru ilerler. Bu yolun sonunda sizi karşılayacak olan kişi yeryüzünde tarifsiz sevginin karşılığı olan "evlat" tır.

Gebeliğin belirli haftalarında yapılan ultrasonografik incelemeler ile hem bebek hem de anne sağlığı için önemli veriler elde edilebiliyor.

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, Ultrasonografi cihazları sayesinde gebelik çok detaylı olarak incelenebildiğim vurgulayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Gebelik Döneminde Ultrasonografinin Yeri ve Önemi Nedir?

Ultrasonografi gebeliğin tanısının konulmasında ve takibinde önemli rol oynamaktadır. Gebeliğin, "intruterin gebelik" veya "dış gebelik" olduğunu ultrasonografik muayene ile belirleyebiliriz. Gebeliğin tekil gebelik mi yoksa çoğul gebelik mi olduğunu da yine ultrasonografi ile tespit edebiliriz. Bebeğin gelişimi, anomaliler, "amnios mayii" adını verdiğimiz bebeğin içinde bulunduğu suyun miktarı hakkında, "plasenta" adını verdiğimiz bebeğin eşinin yerleşimi ve durumu hakkında da bilgi vermektedir.

 

Ultrason Bebek İçin Zararlı mı?

Ultrasonun bebeğe zarar verdiğine dair bir bilimsel kanıt mevcut değildir. Ancak ultrason yapılırken oluşan ısı artışının etkileri belli değildir. 1,5 derecelik ısı artışının yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda bebeğe zararlı olmadığı bildirilmiştir.

Ultrason Nasıl Çalışır?

Ultrason, ses dalgaları ile çalışmaktadır. Ses dalgaları bir cihaz (ultrasona probu) yardımıyla dokuya gönderilir. Dokuya gelen ses dalgaları yansır ve yansıyan ses dalgaları bir ekran üzerinde görüntülenir.

Ultrason Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Ultrason, gebeliğin ilk tanısında; 11 - 14. haftalarda ense kalınlığı ve anomali taraması için, 18-22. haftalar arasında anomali taraması için, gebeliğin son ayında ve hekiminizin gerekli gördüğü diğer dönemlerde yapılmaktadır.

 

Ayrıntılı Ultrason Nedir, Ne Zaman Yapılır?

Ayrıntılı ultrason riskli gebelikler, doğumsal sakatlık ve hastalıklar konusunda uzman bir perinatoloji uzmanı tarafından 18-22. haftalar arasında yapılmaktadır.


Çoğul Gebelikte Mutlaka Yapılmalı mıdır?

Hamileliğin çoğul olup olmadığı belirlenmesi için ilk üç ayda ultrasonografi mutlaka yapılmalıdır.Rapor Neleri İçerir?

Ultrason raporunda anne adayının yaşı, son adet tarihi, beklenen doğum tarihi, plasentanın yeri, amnios mayinin miktarı, bebeğin kalp atışı, bebeğin göbek kordonundaki damar sayısı, bebeğin gelişimi ile bilgiler ile kan akımları ve servikal uzunluk ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda öneriler de bildirilmektedir. 

 

Detaylı (Ayrıntılı) Ultrason İle Her Anomali Saptanabilir mi? Sakatlıkların Tanısı İçin Tek Başına Detaylı Ultrason Yeterli midir?


Detaylı ultrason ile her anomali saptanamayabilir. Yapılan detaylı ultrasonografi incelemesi ile Trisomi 21 riski yüzde 60-70, trizomi 13-18 riski ise yüzde 90 azalmış kabul edilmektedir. Bu nedenle sakatlıkların tanısı için tek başına ultrason yeterli değildir.


Fetal Kalp Ultrasonografi Ekokardiyografi Nedir?

Fetal ekokardiografi bebeğin kalbinin anne karnındayken ultrasonla incelenmesidir. Bebeğin ilk kalp incelemesi, 11-14. hafta arasında yapılan detaylı ultrasonografi sırasında yapılır. Ancak bu incelemenin daha ileri haftalarda tekrarlanması gerekir. Bu inceleme gebeliğin 16.-18. haftasından itibaren gebeliğin sonuna kadar yapılabilir. 22.-23. haftalar en uygun dönemdir.Renkli Doppler Ve Biyofizik Profil İnceleme Ne Yapılır? Her Yerde Yaptırmak Mümkün müdür?

Doppler ultrason kan akımlarının görüntülendiği ve incelendiği bir yöntem olup bebekte gelişme geriliği, anemi, kan uyuşmazlığı, preekiampsi, çoğul gebelikler gibi birçok durumda tanı ve takipte kullanılır. Doppler gerek görüldüğünde her dönemde yapılabilir. Biofizik profil bebeğin iyilik durumunun izlenmesinde kullanılır. Bebekte gelişme geriliği, anemi, oligohidramnios, preekiampsi gibi birçok durumda bebeğin iyilik durumunun takibinde kullanılır. Uygun ultrasonografi cihazı ve NST'si olan her yerde yapılabilir.


Kullanıcılar bunları da aradı:

 

Yayın Tarihi : 16/03/2020