Hematoloji Bilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nın bir alt birimi olan Hematoloji Bölümü hastanemizde güçlü bir laboratuvar desteğinin yanında immünoloji, genetik, hematopatoloji, infeksiyon hastalıkları, biyokimya ve radyoloji ile birlikte hematolojik kanser ve kanser dışı hastaların tanı ve tedavisinde çok başarılı bir yere gelmiştir.

Bu hastaların tanısı iyi bir klinik deneyimin yanında modern laboratuvar metodları ile hızlı ve güvenilir olarak konmaktadır.

Bölümde tanı ve tedavisi yapılan hematolojik hastalıklar arasında akut ve kronik lösemiler, lenfomalar, plazma hücre hastalıkları, myeloproliferatif hastalıklar, myelodisplastik sendromlar, aplastik anemi, hemolitik anemiler, demir eksikliği anemisi ve hemoglobinopatiler sayılabilir. Her türlü kemoterapi uygulaması konusunda eğitimli, tecrübeli, hematolojik kanser hastalarının psikolojik ve fiziksel ihtiyaçları konusunda bilgili hemşireler tarafından uygulanır.

Hematoloji bölümünde konvansiyonel tedavi metodlarının yanında kök hücre nakli de yapılmaktadır. Kök hücre nakilleri hastanın kendisinden (otolog) yapılabileceği gibi uygun kardeşten de (alljeneik) yapılabilmektedir. Kök hücre nakli aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır:

Kan kanserleri (Akut ve kronik lösemiler), lenf bezi kanserleri (lenfomalar), multiple myeloma, aplastik anemi, myelodisplastik sendrom, talasemi, orak hücreli anemi.


Kullanıcılar bunları da aradı

Yayın Tarihi : 28/06/2019
/**/