Hematopoietik Kök Hücre / Kemik İliği Nakli Başvurusu Nasıl Yapılır?


Yurt İçinden Başvuran Hasta

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kök hücre nakli gereken herkes devlet güvencesi altında hematopoietik kök hücre nakli olabilir. Hasta tanı aldığı, takip ve tedavi edildiği merkezde nakil olabilir. Eğer o hastanede nakil merkezi yok ise, tedavisini ve takibini yapan doktor tarafından önerilen veya kendi tercih ettiği bir başka hematopoietik kök hüre nakil merkezine yönlendirilir.

 

Yurt Dışından Başvuran Hasta

Hastanenin yurt dışı hasta hizmetleri ekibi, yurt dışından başvuran hastaların epikriz ve raporlarını nakil merkezi sorumlu doktoruna iletir. Hastayı değerlendiren doktorun uygun bulması durumunda hastanın kemik iliği nakli ile ilgili organizasyonu ilgili ekip tarafından yürütülür.

 

Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkez Koordinatörü: 0216 578 50 76

Sorumlu Hekim: 0216 578 50 75

Poliklinik: 0216 578 50 81

Pediatrik Kemik İliği Nakil Ünitesi - Sekreterlik: 0216 578 58 60

 

Kullanıcılar bunları da aradı:

 

Yayın Tarihi : 21/01/2019
/**/