Hematopoietik Kök Hücre / Kemik İliği Nakli Türleri Nelerdir?

Kök hücre naklinde hasta “alıcı”, hastaya sağlıklı kök hücre veren kişi “donör” ya da “verici” olarak tanımlanır. Donörün özelliklerine göre sınıflandırıldığında, 3 tip hematopoietik kök hücre nakli bulunur.

 

Otolog Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Hastanın kendi hücrelerinin kendisine verildiği nakil tipi “Otolog Kök Hücre Nakli” olarak tanımlanır. Sık olarak bazı solid tümörlerin tedavisinde kullanılır.

 

Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Başka bir vericiden kök hücre alınarak yapılan nakil tipine “Allojenik Kök Hücre Nakli” denir. Kötü huylu (malign) ve genetik geçişli hastalıklarda tercih edilen nakil türüdür.

 

Sinjenik Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Monozigot (eş yumurta) ikiz kardeşler arasında yapılan nakil “Sinjenik Kök Hücre Nakli” olarak adlandırılır.

 

Kullanıcılar bunları da aradı:

 

Yayın Tarihi : 21/01/2019
/**/