Hematopoietik Kök Hücre / Kemik İliği Naklinde Donör Nasıl Seçilir?Hematopoietik Kök Hücre Nakli uygulamasını sınırlayan en önemli faktörlerden biri hastanın HLA uyumlu (doku tipi uyumlu) kök hücre donörü olmamasıdır. Eş yumurta ikizlerinde ve anne ile babadan aynı genetik mirası almış olan kardeşlerde doku grubu uyumludur.

İdeal donör, doku tipi uyumlu kardeştir. Teknolojinin, bilimin ve deneyimin katkılarıyla günümüzde uyumlu kardeşi olmayan hastalara, aile içi kısmen uyumlu nakiller yapılmaktadır. Aile içi donörü olmayan hastalara; ülkemizdeki donör bankaları ve Dünya Kemik İliği Bankası’nda kayıtlı gönüllü donörlerden ve gönüllü olarak bağışlanmış göbek kordon kanlarının saklandığı bankalardan, doku tipi uyumlu verici taraması yapılır. Uyumlu verici ya da kordon kanı bulunduğunda hastaya kök hücre nakli gerçekleştirilir.


Kullanıcılar bunları da aradı:

Yayın Tarihi : 21/01/2019
/**/