Hematopoietik Kök Hücre / Kemik İliği Nakli ile Hangi Hastalıklar Tedavi Edilebilir?

Çocuklarda çok sayıda genetik (kalıtsal) olan ve olmayan hastalık hematopoietik kök hücre nakli ile tedavi edilebilir.

Hematolojik Kötü Huylu (Malign) Hastalıklar

 • Akut Lenfoblastik Lösemi
 • Akut Miyeloblastik Lösemi
 • Kronik Miyeloid Lösemi
 • Jüvenil Miyelomonositik Lösemi
 • Miyelodisplastik Sendrom
 • Non Hodgkin Lenfoma
 • Hodgkin Lenfoma

Primer İmmün Yetmezlikler (Kalıtsal Bağışıklık Sistemi Yetmezliği)

 • Şiddetli Kombine İmmün Yetmezlik (SCID)
 • Adenozin Deaminaz Eksikliği
 • Zap-70 Eksikliği
 • Omenn Sendromu
 • Chediak Higashi Sendromu
 • Wiscott Aldrich Sendromu
 • Di George Sendromu
 • IPEX Sendromu
 • Otoimmun Lenfoproliferatif Hastalık (ALPS)
 • Kronik Granülomatöz Hastalık

Diğer Genetik Geçişli (Kalıtsal) Hastalıklar

 • Talasemi Majör
 • Orak Hücre Anemisi
 • Fanconi Aplastik Anemisi
 • Diamond Blackfan Anemisi
 • Primer Hemofagositik Lenfohistiositoz
 • Konjenital Diseritropoietik Anemi
 • Kostmann Hastalığı

Kemik İliği Yetmezliği (Hematopoietik Kök Hücre Defekti)

 • Akkiz (edinilmiş) Aplastik Anemi
 • Yapısal Aplastik Anemi
   - Diskeratozis Konjenita
   - Shwachman Diamond Sendromu
   - Amegakaryositik Trombositopeni
 • Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri

Otoimmün Hastalıklar (Standart Tedaviye Yanıt Alınamayan Hastalar)

 • Crohn Hastalığı
 • Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)
 • Romatoit Artrit
 • Evans Sendromu
 • Otoimmün Hemolitik Anemi

Metabolik Hastalıklar

 • Wolman Hastalığı
 • Mannositoz
 • Mukopolisakkaridoz
 • Lökodistrofiler
  -Adrenolökodistrofi (ALD)
  -Metakromatik Lökodistrofi (MLD)
  -Globoid Hücre Lökodistrofisi (Krabbe)
 • Osteopetrozis (Metabolik Kemik Hastalığı)

 

Kullanıcılar bunları da aradı:

 

Yayın Tarihi : 11/01/2019
/**/