Hemşirelik Anlayışımız

Misyonumuz:

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi değerleri ışığında, bireylerin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi,  sağlık bakım çevresinin değişen şartları içerisinde gereksinim duyulan kaliteli hasta bakımının çağın gerektirdiği en yüksek standartlarda sağlanabilmesi için;

 • En gelişmiş bakım teknolojilerini kullanmanın yanı sıra,
 • Sürekli eğitim ve gelişim faaliyetleri içerisinde bulunan, ekip anlayışına sahip ve mutlu çalışanlar tarafından,
 • Hasta hakları ve etik ilkelere saygılı,
 • Hasta ve çalışan güvenliği ilkelerini ön planda tutan ve bilimsel kanıtlara dayalı hemşirelik hizmeti sunmayı amaçlamaktayız.

 Vizyonumuz:

Dünya üzerinde yer alan en yüksek standartlardaki hemşirelik bakımını, çalışan mutluluğunu artıran yönetim anlayışıyla sunan, hemşirelik eğitimi, bilimi ve modern hasta bakımında yenilik ve fark yaratmaya öncülük eden akademik sağlık kuruluşu olmak.

 Felsefemiz: 

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri olarak; toplumun sağlığını koruma- geliştirmede bireylerin kendi sağlık sorumluluğunu almalarının önemli olduğuna, eğitim ve rehberlik ile bu bilincin oluşturulabileceğine; sağlığı bozulmuş bireylere en yüksek kalitede bakımın sağlanmasında modern teknoloji, bilimsel yaklaşım, hasta güvenliği anlayışına sahip hemşirelik hizmetlerinin önemli olduğuna, sürekli gelişim faaliyetleri ve kanıta dayalı uygulamalar ile bu hedefe ulaşılabileceğine inanmaktayız.

Bu düşünceden hareketle;

 • Topluma ve hizmet verdiğimiz gruba yönelik;
 • Sağlıklarını koruma ve geliştirme amaçlı eğitim programları düzenleriz,
 • Hizmet verdiğimiz her alanda hasta güvenliğini ön planda tutarız,
 • Hasta hakları ve etik ilkelere uygun hemşirelik bakımı sağlarız,
 • Modern hasta bakımında kullanılan en güncel teknolojiyi takip eder ve bakım uygulamalarımıza yansıtırız,
 • Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarını destekler ve hasta bakımımıza yansıtırız.

Hemşirelerimize yönelik;

 • Mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlarız,
 • Yüksek iletişim ağı ile çalışan ve yönetim arasında güven verici bir köprü oluştururuz,
 • Performans değerlendirme ve geliştirme programları uygularız,
 • Eğitim ve sürekli gelişim olanakları sunarız,
 • Çalışan güvenliğini koruyucu sağlık programları uygularız.

Hemşirelik mesleğinin gelişimine yönelik;

 • Kurum içi hemşirelik araştırmalarına destek veririz,
 • Akademisyen meslektaşlarımıza bilimsel çalışma fırsatları sunarız,
 • Hemşirelik okulu öğrencilerine örnek koşullarda staj olanağı sağlarız,
 • Üniversiteler ile hemşireliğe yönelik eğitim işbirliği oluştururuz,

Farklı kurumlardan meslektaşlarımızın gelişimine yönelik eğitim programları düzenleriz.