Hizmet Alanlarımız

Ağrı Hemşireliği: 

 • Acil Tıp Hemşireliği
 • Ameliyathane Hemşireliği
 • Bakımı Geliştirme Hemşireliği
 • Cerrahi Hemşireliği
 • Diyabet Hemşireliği
 • Eğitim Hemşireliği
 • Endoskopi Hemşireliği
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
 • Anjiyografi Hemşireliği
 • Hemodiyaliz Hemşireliği
 • IVF Hemşireliği
 • İç Hastalıkları Hemşireliği
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
 • Kardiyovasküler Cerrahi Hemşireliği
 • Kemoterapi Hemşireliği
 • Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği
 • Nörolojik Bilimler Hemşireliği
 • Nükleer Tıp Hemşireliği
 • Onkoloji ve KİT Hemşireliği
 • Ortopedi Hemşireliği
 • Pediatri Hemşireliği
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği
 • Sterilizasyon Hemşireliği
 • Üroloji Hemşireliği
 • Yoğun Bakım Hemşireliği

 

 

 

 

Solunum Tedavi Hemşireliği

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumlarında tedavi alan hastaların solunum tedavi hizmetinin yürütülmesi, solunum fonksiyon testlerinin uygulanması, tanı ve tedavi amaçlı bronkoskopik işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Uzman Solunum Tedavi Hemşiresi (Solunum Terapisti) ve Solunum Tedavi Hemşiresi görev yapmaktadır. Solunum Tedavi Hemşireleri, ilgili branş hekimleri ile koordineli çalışmaktadır.