İlklerimiz

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nin İlkleri

 

 • Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen bir teknikle üç hastaya diz protezi gerektirmeden kendi vücudundan alınan kemiklerle “damarlı kemik nakli” yapıldı. Dünyada ilk kez yapılan teknik, yurtdışında da bilimsel makale olarak yayınlanması için kabul edilmiştir.(2007)
 • Türkiye'de ilk Daimi Yapay Kalp Pompası Operasyonu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşmiştir.(19 Ekim 2006)
 • Türkiye’de ilk dafe İmpella Cihazı ile Bypass ameliyatı Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşmiştir.
 • Türkiye'nin ilk Yapay Kalp Pompası Projesi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde başlamıştır. (Başlangıç tarihi: 2007 - Bitiş tarihi: 2010)
 • Türkiye’nin İlk Ulusal Koklear Implant Projesi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde başlamıştır (Başlangıç tarihi 2008)
 • İstanbul’da  Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı tek özel üniversite hastanesi Transfüzyon Merkezi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne aittir.
 • İlk Çift Balon Endoskopi yöntemi  Türkiye’de ilk defa Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanmıştır.
 • Santez Projesi; vücutta eriyebilen stent projesi (Başlangıç Ocak 2008)
 • Yeni ses cerrahisi teknikleri; sesin karakteristiğini ve tınısını düzelten, ses bozukluğu olan kişilerin kullanım konforunu arttıran yeni teknikler (Başlangıç 2005)
 • İstanbul’da ilk kez Özel Üniversite’de Kalp Nakli (2009)
 • İstanbul’da ilk kez Kalp nakline köprüleme amaçlı Yapay Kalp Pompası İmplantasyonu (2009)