İlklerimiz

 • Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen bir teknikle üç hastaya, diz protezi gerektirmeden kendi vücudundan alınan kemiklerle “Damarlı Kemik Nakli” yapıldı. Dünyada ilk kez yapılan bu teknik, yurtdışında da bilimsel makale olarak yayınlanması için kabul edilmiştir. (2007)

 • Türkiye'de ilk "Daimi Yapay Kalp Pompası" operasyonu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşmiştir. (Ekim 2006)

 • Türkiye’de ilk defa "Impella ile Bypass" Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşmiştir.

 • Türkiye'nin ilk "Yapay Kalp Pompası" projesi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde başlamıştır. (2007-2010)

 • Joint Commission International tarafından akredite edilerek, kalitesini ve başarısını uluslararası düzeyde belgeleyen “İlk Türk Üniversite Hastaneleri Grubu” olmuştur. (2007)

 • Türkiye’nin ilk “Ulusal Koklear Implant” projesi Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde başlamıştır. (Başlangıç tarihi 2008)

 • İstanbul’da Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı, tek özel üniversite hastanesindeki “Transfüzyon Merkezi” Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne aittir.

 • “Çift Balon Endoskopi” yöntemi Türkiye’de ilk defa Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanmıştır.

 • Santez Projesi; vücutta eriyebilen stent projesi (Başlangıç Ocak 2008)

 • Yeni ses cerrahisi teknikleri; sesin karakteristiğini ve tınısını düzelten, ses bozukluğu olan kişilerin kullanım konforunu arttıran yeni teknikler (Başlangıç 2005)

 • İstanbul’da ilk kez Özel Üniversite Hastanesi’nde “Kalp Nakli” (2009)

 • İstanbul’da ilk kez, kalp nakline köprüleme amaçlı “Yapay Kalp Pompası İmplantasyonu”. (2009)

 • Eğitim ve Araştırma Merkezi Hastanesi olarak akredite edilip, belge alan ilk Tıp Fakültesi Hastanesi. (2014)
Yayın Tarihi : 03/01/2020