İntravenöz Pyelografi ( İVP )

İntravenöz Pyelografi ( İVP )

TANIM: İyotlu kontrast maddelerin intravenöz yolla (damardan) enjeksiyonu sonrası, belli zaman aralıkları ile seri grafilerin alınması ile böbrek fonksiyonlarının, toplayıcı sistemlerinin ve tüm üriner sistemin görüntülenmesi amacına yönelik yapılan tetkiktir.

RANDEVU: Gereklidir.

DİYET KISITLAMASI: İşlemden 24 saat öncesinden itibaren posa bırakan lifli gıdalar, kızarmış yiyecekler ve et yenilmemelidir. Tanesiz çorba, içersinde pulpası (meyve özü) olmayan meyve suyu, şekersiz soda , şekersiz ve sütsüz kahve yada çay içilebilir. Özellikle süt ve kremalı içecekler ile gaz yapıcı içecekler içilmemelidir. Bol su önerilir. (Örneğin; her saatte bir bardak olmak üzere)

HASTA HAZIRLIĞI: Barsak temizliğinin sağlanmasına yönelik olmak üzere, işlemden 14 saat kadar önce , oral yoldan alınmak üzere müshil kullanılmalıdır. Kullanılacak müshil ve kullanım şekli, hastanın yaşı ve kilosuna göre bizzat Radyoloji uzmanı tarafından belirleneceğinden, hastanın tetkik öncesinde Radyoloji Departmanına başvurması gereklidir. İşlem sabahından başlayarak tetkik yapılana kadar hiç bir şey yenmemeli ve içilmemelidir. Tetkike tam açlık ile gelinmelidir.

Müshil (Purgatif) kullanılması aşağıdaki durumlarda uygun olmayabilir./

1 – Sıvı kısıtlamalarında ,
2 – Böbrek yetmezliğinde .
3 – Konjestif kalp yetmezliğinde ,
4 – 15 yaşın altında ,
5 – Gastrointestinal obstrüksiyonda (tıkanma) ve obstrüksiyon şüphesinde ,

Yukardaki durumlarda lütfen Radyoloji uzmanını bilgilendiriniz.

İNCELEMEYİ ENGELLEYEN DURUMLAR: Herhangi bir bariumlu ya da iyot kontrastlı işlem incelemeden önce yapılmalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR: İyot allerjisi, gebelik, akut böbrek yetmezliği, üremi.

KONTRAST: İyotlu kontrast madde

ORTALAMA İŞLEM SÜRESİ: 20-30 dak, (Obstrüktif böbrek hastalıklarında işlem uzayabilir).

TRANSPORT: Özellik yok.

İŞLEM SONRASI BİLGİLER: Hasta normal günlük aktivitesine devam edebilir. İnceleme, Radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilip, raporlanır. Filmler ve inceleme raporu bir arada hastaya teslim edilir. Hastaların inceleme sonrasında klinik olarak kısıtlayıcı bir neden söz konusu değilse, bol sıvı alması önerilir.

Yayın Tarihi : 14/08/2015