JCI Akreditasyonu

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Kurumları, tüm sistemiyle, bütün standartlarda ilk seferinde JCI (Joint Commission International) Akreditasyon belgesi alan ilk Türk Üniversite Hastaneleri Grubu’dur.

Joint Commission International (JCI), sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini arttırmaya odaklanmış, kar amacı gütmeyen, bağımsız, uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş bir kurumdur. JCI, ABD’de yaklaşık 18.000 sağlık kurumunu akredite eden dünyanın en büyük akreditörü JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)’nun uluslararası alanda faaliyet gösteren bölümüdür.

 

Neden JCI Akreditasyon Standartları?

JCI Akreditasyon standartları hastaneyi bir bütün olarak ele alarak, hasta bakım kurallarını bu temel düşünce üzerine inşa eder. Bu nedenle JCI standartları, hasta bakım kalitesi ve hasta güvenliği ile ilgili süreçlere odaklanır.

 

 • Tüm Hastane ve polikliniklerde aynı kalitede ve ortak bir hizmet sağlanır.
 • İzlenebilir, ölçülebilir ve sürekli gelişmeye açıktır.
 • Hasta Hakları ve Sorumlulukları ilkesine bağlı kalınarak sağlık hizmeti sunulur.
 • Tüm sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları arasında etkin iletişim ve koordinasyon sağlanır.
 • Hasta ve yakınlarının değişen şartlara uyum sağlaması, beklentilerinin karşılanması ve memnuniyet düzeylerinin artırılması sağlanır.
 • Hizmet sunumunda inter-disipliner bir anlayışla, her gerektiğinde, hastalıkla ilgili tüm branşlardan görüşler alınarak varılan ortak kararlarla tedaviye yön verilip, ekip çalışması güçlendirilir.
 • Hasta güvenliği hedeflerini periyodik olarak gözden geçirerek hasta güvenliğini sağlamak amacıyla ve gelişebilecek risklere karşı yeni hedefler oluşturur.
 • Akademik Tıp Merkezi Standartları ile eğitim programının hedeflere ulaşmasını kolaylaştırır.
 • Anestezi ve cerrahi bakım alanındaki standartlar ile hastalara uygulanacak cerrahi işlemlerdeki hata payını en aza indirir.
 • Meydana gelmesi muhtemel hataların tespit edilebilmesi için risk ölçümleri yapılır ve bu ölçümlemelere göre hataların önlenmesi, sürecin iyileştirilmesi sağlanır.
 • Hasta ve yakınlarının sağlık problemleri ile ilgili mevcut ve olası eğitim gereksinimleri belirlenir, eğitimler verilir ve takip edilir.
 • Hastaların kullanacağı merdivenler, odalar, yangın çıkışları gibi her türlü bölüm mimari standartlara uygun hale getirilir.
 • Sağlık alanındaki en önemli konulardan biri olan enfeksiyonların kontrolü ile ilgili düzenlemeler getirir.
 • Hasta güvenliği konusundaki hassasiyet daha da artarak, ortaya çıkabilecek tıbbi hatalar önlenir ve hasta mahremiyeti en üst düzeyde korunur.
 • İlaç güvenliğine yönelik düzenlemeler ile ilaç hatalarının önlenmesi hedeflenir.
 • Uygulamalar ve bilgilendirmeler ile halkın sağlık hizmetine olan güveni ve katılımı sağlanır.
 • Hastanın hastaneye girdiği andan itibaren taburcu olduktan sonraki iyileşme sürecine kadar tüm aşamaların yakından takip edilmesini sağlar. 

Akreditasyon, hasta bakım kalitesine önemli kazanımlar sağlar ve hastanın her basamakta bu kaliteyi hissetmesi sağlanır.

 

Yayın Tarihi : 05/01/2021