Kapsamlı Yaşlılık Değerlendirmesi


Yaşlı bireyleri, tüm organ ve sistemleriyle, sosyokültürel ve ekonomik yönüyle, kapsamlı bir değerlendirmeden geçirmek için, “Kapsamlı Yaşlılık Değerlendirmesi” programı uygulanmaktadır. Kapsamlı Yaşlılık Değerlendirmesi sayesinde, 65 yaşın üzerindeki yaşlı bireylerin fonksiyon kayıpları olup olmadığı ortaya konulmakta, varsa bu kayıpların yaşa ya da hastalıklara bağlı olup olmadığı belirlenmektedir. Değerlendirme sonrasında bu kayıpları ortadan kaldıracak veya en aza indirecek tedavi önerileri sunulmaktadır.


Kapsamlı Yaşlılık Değerlendirmesi Programının İçeriği

 • Beslenme durumunun değerlendirilmesi (muayene, laboratuvar)
 • Günlük yaşam aktivitesinin değerlendirilmesi (günlük yaşam aktivitesi / aletli GYA)
 • Karnovsky performans skalası
 • Geriatrik depresyon skalası
 • Mental durum muayenesi (mini mental muayene durumu)
 • Yürüme, denge durum değerlendirmesi (kalk-git-gel-otur testi, tilt testi)
 • Akut hastalık hali değerlendirmesi
 • Kronik hastalıkların tespiti, uygun tedavi önerileri
 • Duyu kayıplarının saptanması (görme, işitme)
 • İnkontinanslar (dışkı, idrar)
 • Çok ilaç kullanımının engellenmesi (tedavi düzenlemesi, anlatma, tedavi kartı)
 • Bağımlılık durum değerlendirmesi (sigara, alkol)
 • Periyodik laboratuvar izlem programının belirlenmesi
 • Kanser taraması, risk değerlendirmesi
 • Egzersiz, rehabilitasyon ihtiyacı
 • Koruyucu tedavi ihtiyaçları (ilaç, aşılar, ülser, osteoporoz profilaksisi)
 • Alet kullanma ihtiyacı (atel, yürüme destek cihazı, 02 desteği)
 • Yaşam ortamını iyileştirme önerileri
 • Sarkopeni (kas dokusu kaybı) değerlendirilmesi
 • Dahiliye polikliniğinde gerçekleştirilen değerlendirme yaklaşık bir saat içinde tamamlanmakta ve dahiliye uzmanı tarafından hastanın sistemik muayenesi gerçekleştirilmektedir.
 • Gerekli görüldüğünde, Nöroloji, Psikiyatri, Ortopedi, Göz, Kulak Burun Boğaz, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon gibi ilgili uzmanlık dallarıyla konsültasyon yapılmaktadır.
 • Hastanın muayeneye gelirken, daha önce yapılmış tüm laboratuvar sonuçlarını, radyolojik incelemelerini yanında bulundurması doğru değerlendirmeye ek katkı sağlamaktadır.
 • Başlangıç değerlendirmesinde yapılması planlanan testler; kan sayımı, karaciğer, böbrek, tiroid fonksiyon testleri, lipid profili, açlık ve tokluk kan şekeri, tanı idrar, elektrolitler, prostat spesifik antijen, total protein, albumin, sedimentasyon, B12 vitamini, folik asit, ferritin, elektrokardiyogranı, akciğer grafisi, kemik yoğunluğu, tüm batın ultrasonografisidir. Şayet son 3 ay içerisinde bu testler yapılmışsa, tekrarına ihtiyaç duyulmamaktadır.
 • Gerekli görüldüğünde, mide-kolon endoskopisi, mammografi, tomografi, ekokardiyografi, koroner anjiografi, tüm vücut sintigrafisi vb. testler de yapılmaktadır.
 • Değerlendirmenin sonunda, bireye, organ ve sistemelerinin fonksiyonları hakkında bilgi verilmektedir. Tedavi kartı hazırlanarak, beslenme özellikleri anlatılmaktadır. Şayet varsa, rehabilitasyon ihtiyacı, alet kullanma ihtiyacı, duygu durum ve mental açıdan tedavi ihtiyacı belirtilmektedir. Laboratuvar olarak hangi testlerin hangi sıklıkla yapılması gerektiği açıklanmaktadır.
 • İzlem aşamasında, gerekli görülürse, yaşlı bireyin takibi ev ortamında da gerçekleştirilebilmektedir.


Kapsamlı Yaşlılık Değerlendirme Süreci

 • Dahiliye polikliniğinde gerçekleştirilen değerlendirme yaklaşık bir saat içinde tamamlanmakta ve dahiliye uzmanı tarafından hastanın sistemik muayenesi gerçekleştirilmektedir.

 • Gerekli görüldüğünde, Nöroloji, Psikiyatri, Ortopedi, Göz, Kulak Burun Boğaz, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon gibi ilgili uzmanlık dallarıyla konsültasyon yapılmaktadır.

 • Hastanın muayeneye gelirken, daha önce yapılmış tüm laboratuvar sonuçlarını, radyolojik incelemelerini yanında bulundurması doğru değerlendirmeye ek katkı sağlamaktadır.

 • Başlangıç değerlendirmesinde yapılması planlanan testler; kan sayımı, karaciğer, böbrek, tiroid fonksiyon testleri, lipid profili, açlık ve tokluk kan şekeri, tanı idrar, elektrolitler, prostat spesifik antijen, total protein, albumin, sedimentasyon, B12 vitamini, folik asit, ferritin, elektrokardiyogranı, akciğer grafisi, kemik yoğunluğu, tüm batın ultrasonografisidir. Şayet son 3 ay içerisinde bu testler yapılmışsa, tekrarına ihtiyaç duyulmamaktadır.

 • Gerekli görüldüğünde, mide-kolon endoskopisi, mammografi, tomografi, ekokardiyografi, koroner anjiografi, tüm vücut sintigrafisi vb. testler de yapılmaktadır.

 • Değerlendirmenin sonunda, bireye, organ ve sistemelerinin fonksiyonları hakkında bilgi verilmektedir. Tedavi kartı hazırlanarak, beslenme özellikleri anlatılmaktadır. Şayet varsa, rehabilitasyon ihtiyacı, alet kullanma ihtiyacı, duygu durum ve mental açıdan tedavi ihtiyacı belirtilmektedir. Laboratuvar olarak hangi testlerin hangi sıklıkla yapılması gerektiği açıklanmaktadır.

 • İzlem aşamasında, gerekli görülürse, yaşlı bireyin takibi ev ortamında da gerçekleştirilebilmektedir.


  Kapsamlı Yaşlılık Değerlendirmesi Hakkında Bilgi ve Randevu için:

  0216 578 41 12 • Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı
  0216 578 41 09 - 0216 578 41 10 • Sekreterlik

Kullanıcılar bunları da aradı

Yayın Tarihi : 29/01/2020