Karaciğer Nakli


Genel Cerrahi & Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cüneyt KAYAALP önemli bilgiler paylaştı: 

Karaciğer nakli, akut karaciğer yetmezliğinde, geri dönüşümsüz karaciğer hasarı gelişmiş son dönem karaciğer yetmezliklerinde ve karaciğerin bazı kanserlerinde tek ve kesin tedavi seçeneğidir. Karaciğer nakli, “kadavradan nakil” ve “canlı akraba vericili nakil” olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir.

1.Kadavradan Karaciğer Nakli: 

Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin ailelerinin organlarını bağışlaması sonrası gerçekleştirilebilen nakil türüdür. Kadavradan nakil yapılabilmesi için, organı alınan kişinin herhangi bir bulaşıcı hastalık, kanser veya karaciğer hastalığına sahip olmadığının bazı incelemelerle gösterilmesi gerekmektedir.

Uygun şartlarda çıkarılan ve özel koruma sıvılarında korunan karaciğerin en geç 24 saat içinde hastaya nakil işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Ülkemizde organ bağış oranlarının düşük olması nedeniyle maalesef kadavradan karaciğer nakillerinde uzun bekleme listeleri bulunmaktadır.

Bu nedenle kadavra organ bekleme listesinde olan hasta ve yakınlarının 24 saat ulaşılabilecek telefonunu (tercihen cep telefonu) yanlarından ayırmamaları son derece önem taşımaktadır.

2.Canlı Akraba Vericili Karaciğer Nakli: 

Karaciğerin bir kısmının alınmasında sağlık ve hukuki açıdan mahsuru olmayan canlı vericilerden yapılan nakil şeklidir. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için alıcı ve verici arasında 4. dereceye kadar kan bağının olması gerekmektedir. Akrabalığın olmadığı ancak gönüllük esasının söz konusu olduğu durumlarda, Sağlık Müdürlükleri bünyesinde yapılandırılan etik kurulların onayının alınması zorunludur. Gönüllü kişide yapılan tüm testlerle kişinin karaciğerinin parçasını vermesinde bir sakınca olmadığının gösterilmesi gerekmektedir.

Gerçekleştirilen incelemelerde; vericinin kan değerlendirmelerine bakılarak organ bağışında bulunması için gerekli hiçbir ek hastalığının bulunmadığı netleştirilmelidir. İkinci aşamada ise, görüntüleme yöntemleriyle karaciğerin uygun damar ve safra yolları anatomisine sahip olup olmadığı, alıcı ve verici için yeterli büyüklükte karaciğer bulunup bulunmadığı ve karaciğerin yağlı olup olmadığı kontrol edilir. Küçük çocuk hastalar için genellikle vericinin karaciğerinin sol yan kısmını, erişkin hastalar için vericinin karaciğerinin sağ yarısının alınması gerekmektedir.

Formu doldurun, biz sizi arayalım:


Kullanıcılar Bunları da Aradı:

Yayın Tarihi : 03/02/2021
/**/