Kardiyoloji

Teknolojik donanımı ve uzman kadrosuyla öne çıkan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda, sekiz yataklı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyoloji Polikliniği, Kalp Kateterizasyonu, Anjiyografi, Elektrofizyoloji ve Kardiyoloji Laboratuvarları bulunuyor.

Kardiyoloji kapsamında verilen hizmetler;

 • Ekokardiyografi (transtorasik ve transözefajiyal),
 • Treadmill testi,
 • Ritm holter,
 • Event recorder,
 • Tilt table testi,
 • Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu,
 • Koroner anjiyografi,
 • Hemodinamik çalışma,
 • Sağ-sol kalp kateterizasyonu,
 • Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti,
 • İntrakoroner stent,
 • Kalıcı kalp pili,
 • ICD (implantable cardioverter defibrillator,)
 • Mitral ve pulmoner balon valvüloplasti,
 • Elektrofizyolojik çalışma,
 • RF ablasyon,
 • Perikardiyosentez,
 • Endokardiyal biyopsi,
 • Perkütan yolla atriyal septal defekt ve patent ductus arteriosus kapatılması,
 • Septal ablasyon.
Yayın Tarihi : 10/12/2019