Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Kardiyoloji Polikliniği, Kalp Kateterizasyonu, Anjiyografi, Elektrofizyoloji ve Kardiyoloji Laboratuvarları bulunuyor. Kardiyoloji kapsamında verilen hizmetler;
 • Ekokardiyografi (transtorasik ve transözefajiyal),
 • Treadmill testi,
 • Ritm holter,
 • Event recorder,
 • Tilt table testi,
 • Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu,
 • Koroner anjiyografi,
 • Hemodinamik çalışma,
 • Sağ-sol kalp kateterizasyonu,
 • Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti,
 • İntrakoroner stent,
 • Kalıcı kalp pili,
 • ICD (implantable cardioverter defibrillator,)
 • Mitral ve pulmoner balon valvüloplasti,
 • Elektrofizyolojik çalışma,
 • RF ablasyon,
 • Perikardiyosentez,
 • Endokardiyal biyopsi,
 • Perkütan yolla atriyal septal defekt ve patent ductus arteriosus kapatılması,
 • Septal ablasyon.

Kullanıcılar bunları da aradı:

 

Yayın Tarihi : 13/02/2020