Kemik İliği Nakli

Kemik İliği Nakli (Stem Hücre Transplantasyon) Ünitesi

Ünitemizin amacı üniversitemizde kök hücre/kemik iliği nakli alanında çağdaş anlamda ve uluslararası düzeyde hizmet ve eğitim verebilecek bir programın gerçekleştirilmesidir. Ünitemiz halen Amerikan Kan Bankaları Birliği (AABB), Uluslararası Hücresel Tedavi Birliği (ISCT) ve Amerikan Kemik iliği Nakli Birliği’ne (ASBMT) kuruluşlarına üyedir. Kök hücre nakil ekibimiz 9 Şubat 2006 tarihinde bir Avrupa transplant merkezi olarak tanınmış ve Avrupa Kemik İliği Nakli Birliği’ne (EBMTR) üye kabul edilmiştir. 5 Nisan 2006 tarihinde Transplantasyon Ünitemiz Avrupa Birliği tarafından akraba dışı kök hücre nakli için akreditasyon almıştır. Bu gelişme, yurt dışından kök hücre sağlayarak ünitemizde ilik nakli yapılabilmesi olanağını sağlamaktadır.

Ünitemizde Kök Hücre Nakli ile Tedavi Edilen Hastalıklar Nelerdir?

Kök hücre nakli programına hematolojik kanserler, malign olmayan kan hastalıkları ile solid tümör tanısı olan ve uygun endikasyonu konulan hastalar alınmaktadır. Günümüzde kan yapıcı kök hücre nakli aşağıda belirtilen hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır:

  • Kan Kanserleri (Lösemi) 
  • Lenf Bezi Kanserleri (Lenfoma)
  • Myeloma
  • Aplastik Anemi (Kemik İliği Yetmezliği )
  • Miyelodisplastik Sendrom
  • Akdeniz Anemisi (Talasemi)
  • Böbrek Kanseri (Renal Kanser)
  • Ağır Bağışıklık Yetmezlikleri (İmmün  Yetmezlikler)
  • Bazı Genetik Kan Hastalıkları (Talasemi, Orak Hücreli Anemi)

Detaylı bilgi için:

0216 578 40 86