Kemik İliği Nakli Sonrası Güvenli Su ve İçecekler


Nakil alıcılarının, Kriptosporidium, E.coli O157:H7 veya hayvan ya da insan pisliğiyle bulaş riski olabileceği için gölet veya göl gibi dinlenme alanlarında yürüyüş, çamurda yürüme, yüzme ya da oyun oynama gibi aktivitelerden kaçınmaları önerilmektedir. Bu tarz alanlarda yerlerde hastaların bu suları yanlışlıkla içmeleri veya yutmaları risk taşımaktadır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Sporadik bakteriyel kontaminasyon için nadiren test edilen özel ya da halka açık kuyulardan su kullanımı bakteriyel, viral ve parazit bulaşları açısından sakıncalıdır.

Nakil alıcıları ve adayları, musluk suyu içiyorlarsa, yerel ya da genel yöneticilerinin suyu kaynatma talimatlarına dikkat edilmelidir. Musluk suyu içilmeden önce en az 1 dakika kaynatılmalıdır.

Şebeke suyu genelde güvenli olmasına rağmen, tamamen kriptosporidiumdan arındırılmış olamayabilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde kriptosporidium ciddi kronik ishale, malnütrisyon (yetersiz beslenme) ve hatta yaşam kaybına sebep olabilmektedir.

Alternatif olarak kriptosporidum ve su kaynaklı patojenlerden korunmak için bazı su filtreleri ya da ev damıtıcıları kullanılabilir. Evde kullanılan filtrelerin 1 mikron ve üzeri çapında partikülleri sudan ayırabilir olması ya da ters osmozla çalışan bir filtre olması gerekmektedir.

Bu filtrelerin çoğunluğu daha küçük çaplı mikropları filtreleyemediğinden, sadece iyi arıtılmış şebeke suları ile kullanılmalıdır.

Şişelenmiş sular eğer ters ozmoz, 1 mikronluk partikül filtreleri ya da damıtma yoluyla arındırılmış ise kullanıma uygun olabilmektedir.

Premiks içecekler, restoran, bar ve sinemalarda kullanılan musluk suyundan yapılan buzlar, musluk suyuyla karıştırılarak yapılan frozen meyveli içecekler, musluk suyuyla yapılan buzlu çay veya buzlu kahve gibi içecekler tüketilmemelidir.

Ülke genelinde dağıtımı olan ve güvenilen, gazlı içecekler, sıcak çay ve kahve, şişe soda, maden suyu, pastörize meyve suları, donmuş meyve içeceği konsantreleri nakil alıcıları için kriptosporidium açısından genel olarak güvenli içecekler olarak önerilmektedir.

Nakil alıcıları Brusella, Salmonella, E Coli O157:H7, Kriptosporidium ve diğer patojenlerden korunmak amacıyla pastörize olmayan süt, meyve ve sebze suları tüketilmemelidir.


Kullanıcılar bunları da aradı: 

Yayın Tarihi : 19/06/2019
/**/