Kemik İliği Nakli Sonrası Güvenli Tatil - Seyahat


Özellikle kronik immünsüprese allojenik nakil alıcılarının, az gelişmiş olan ülkelere seyahat etmeleri, enfeksiyon ile karşılaşmaları açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.

Nakil alıcılarının gelişmiş ülkelere yapacakları seyahatleri, doktorlarına danışmadan ve ciddi immünsüresyon dönemini atlatmadan planlamamaları gerekir.

Allojenik alıcılar, nakil sonrası 6-12 aylık bir dönemde ve GVHD için immünsüpresif tedavi aldıkları dönemde, az gelişmiş ülkelere seyahat etmemelidir.

Otolog alıcılar ise, doktorları onaylar ise, nakilden 3-6 ay sonra az gelişmiş ülkelere seyahat edebilirler.

“Macera” tatilleri (kayık kullanmak, triatlonlara katılmak gibi) epidemic enfeksiyonlarla (leptospiroz gibi ) neden olacağında uzak durulmalıdır.

Hava yolu ile seyahat nadiren de olsa solunum yolu enfeksiyonlarına (grip, verem, kızamık vb) neden olduğu bilinse de genel anlamda güvenlidir. Bu durumda nakil alıcıları, solunum

yolu enfeksiyonu semptomu gösteren yolculardan uzak durmalı, el hijyenine dikkat etmelidir.

Gezi gemileri de genelde güvenli olarak değerlendirilir, ama gastrointestinal (norovirüs gibi) ve lejionella enfeksiyonu ile ilişkilendirilmektedir. Nakil alıcıları gezideyken el yıkama konusunda çok titiz davranmalı ve oluşabilecek herhangi bir semptomu nakil ekibine bildirmelidir.

Az gelişmiş ülkelere yapılacak seyahatlerde ishal açısından profilaktik antibiyotik gerekli değildir. Ancak nakil doktoru fluorokinolon profilaksisi önerebilmektedir.

Seyahat öncesi, nakil alıcıların aşıların güncel olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Tatil sırasında hekimin önerdiği antiviraller, bağışıklık sistemi bozulmuş nakil hastalarında influenza profilaksisi için kullanılabilir.

Seyahat eden kişiler pandemik influenza ve Akut Ağır Solunum Yolu Sendromu (SARS) açısından tetikte olmalıdır.


Kullanıcılar bunları da aradı: 


 

Yayın Tarihi : 19/06/2019
/**/