Kemik İliği Nakli Sonrası Hayvanlar Açısından GüvenlikEvcil Hayvanlardan Bulaşan Zoonotik Enfeksiyonların Önlenmesi:

Bağışıklık sistemi baskılanmış nakil alıcıları ve nakil adayları;

 • Hasta veya yavru (≤6 ay kediler gibi) evcil hayvanları ya da herhangi bir sokak hayvanını sahiplenmekten kaçınmalıdır.
 • Sürüngen hayvanlardan (kertenkele, yılan, kaplumbağa ve iguana) salmonelloz riski nedeniyle temasta bulunmamaları gerekmektedir. Bu hayvanların yemeğinden ve değdikleri her şeyden uzak durulmalıdır. Eğer temas olursa, alıcı veya nakil adayı ellerini iyice dezenfekte etmelidir.
 • Salmonella ve campylobacter türleri enfeksiyonlarından korunmak amacıyla ördek yavrusu, civciv beslememeleri ve temas etmemeleri önerilmektedir.
 • Egzotik hayvan (çinçila, maymun veya diğer insan olmayan primat) beslememeleri ve temas etmemeleri önerilmektedir.
 • Evcil hayvanı olan kişilerin çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir.
 • Evcil hayvan hastalanırsa, hastalığın sahibine bulaşma riskini azaltmak için, hemen veterinere götürülmesi gerekmektedir. Eğer evcil hayvanda ishal varsa Cryptosporidium, Giardia türleri, Salmonella ve Campylobacter araştırılmalıdır.
 • Hayvanların gerekli aşılarının, canlı aşılar dışında, mutlaka yapılması gerekir.
 • Sağlıklı hayvanların rutin olarak zoonotik hastalıklar yönünden araştırılmasına ihtiyaç yoktur.
 • Hayvanları sadece yüksek kalite hazır mamalarla beslemek, bozuk ya da kontamine yemeklerden kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek önemlidir. Böylece hayvandan insana da bulaşıcılık önlenmiş olur.
 • Eğer hayvanlara ek gıda olarak yumurta, tavuk ya da et ürünleri veriliyorsa, bunların iyi pişmiş olması gerekmektedir. Süt ve süt ürünlerinin de pastörize edilmiş olması gerekmektedir.
 • Hayvanların tuvalet suyu içmeleri, çöp karıştırmaları, avlanmaları, başka hayvanların dışkılarını yemeleri engellenmelidir.
 • Toksoplazmoz, cryptosporidiyoz, salmonelloz ve campylobakteriyoz riskini azaltmak için, nakil alıcılarının ve nakil adaylarının hayvan dışkılarıyla temas etmemeleri, kedi kumu, kafes temizlememeleri ve hayvan artıklarını kendileri atmamaları önerilmektedir.
 • Kuş pisliği ile kirlenmiş eşyalara dokunurken mutlaka eldiven takılmalı, çünkü kuş pisliği, kriptokokus neoformans, mikobakterium avium, histoplazma kapsulatum gibi etkenlerin kaynağı olabilmaktedir.
 • Bağışıklık sistemi bozulmuş nakil adaylarının ve alıcılarının akvaryum temizlememeleri, mikobakterium marinum ile karşılaşmamaları için önem taşımaktadır.

Eğer bu işler başkalarına devredilemeyecekse, hastalar tek kullanımlık eldiven kullanmalı ve işlem sonrası ellerini iyice yıkamalıdır.


Toksoplazmozu Önleme:

 • Hastalar toksoplazmoz ile kedi pisliğinden bulaşan ovositler (yumurtalar) ile karşılaşabilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir. Kedi bulunan evlerde mutfak, yemek odası veya yemek yenen veya hazırlanan yerlerde kum kutuları bulundurulmamalıdır.
 • Toksoplazmoz bulaş riskini azaltmak amacıyla kum kutuları hasta haricinde biri tarafından temizlenmelidir. Fekal (dışkıdaki) ovositlerin enfeksiyöz (hastalığa sebep olan) olmaları için >1 gün kuluçka dönemleri bulunmaktadır.
 • Kedi sahibi olan nakil alıcıları ve adayları, kedilerini dışarı çıkarmamalı ve sokakta yaşayan kedileri sahiplenmemeli ya da onlara dokunmamalıdır.
 • Kediler kuru ya da yaş hazır mamalarla ya da iyi pişmiş ev yemekleriyle beslenmelidir. Az pişmiş ya da çiğ etler, kediden sahibine bulaştığında hastalık yapabilecek etkenler barındırabileceğinden kedilere verilmemelidir.
 • Nakil alıcılarının evdeki kedilerini toksoplazmoz açısından test ettirmesine gerek yoktur.
 • Oyun alanındaki kum havuzları, kullanılmadığında, kediler orayı tuvalet olarak kullanmasın diye üzeri kapalı tutulmalıdır.
 • Hazırlama tedavisi alan nakil alıcıları ya da adayları, toksoplazmoz riskini azaltmak için çiğ keçi sütü içmemelidirler.
 • Toksoplazmoz, bahçe işleriyle uğraşırken temas edilen kedi pisliğinden de bulaşabilmektedir.

Kullanıcılar bunları da aradı: 

Yayın Tarihi : 19/06/2019
/**/