Kök Hücre Nakli Hangi Hastalıklara Çare Oluyor?Kök hücre naklinin; tedavilere yanıt vermeyen lösemi, lenfoma, multiple myelom, kemik iliği yetmezliği gibi hastalıklarda önerildiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Özkan, bu konuda şunları söyledi:

Kök hücre nakli ya da halk arasında bilinen adıyla ‘kemik iliği nakli’, yeni gelişen teknolojiler sayesinde kök hücrelerin kemik iliği, dolaşımdaki kan veya göbek kordonundan elde edilerek, kan veya diğer organ kanserleri ile çeşitli kanser dışı hastalıkların tedavisinde kullanılır.’’ 

Kan Kök Hücresi Nedir?

Kan kök hücresi, kemik iliği, çevre kanı ve göbek kordon kanında bulunanyaşam boyu kendi kendini yenileme ve farklı hücrelere dönüşebilme kapasitesine sahip hücreler olduğunu belirten Prof. Dr. Atilla Özkan, ''Bu hücreler kırmızı kan hücrelerine (eritrosit), beyaz kan hücrelerine (lökosit) ve trombositlere dönüşebilen olgunlaşmamış kan hücreleridir, kırmızı kan hücreleri (eritrosit) organlara oksijen taşır. Beyaz kan hücreleri iltihap ile savaşmada görev alır. Trombositler de kanamanın kontrolünde görev alır'' ifadelerini kullandı.

Kök Hücre Nakli Nedir?

Sağlıklı bir kemik iliği ve kan hücrelerinin varlığı yaşam için şarttır diyen Özkan, ''Bazı hastalıklar kemik iliğini etkileyerek fonksiyon görmesine engel olabilir. Kemik iliği ya da kök hücre nakli; sağlıklı kök hücrelerin bir kişiden diğer kişiye (allojenik) ya da kişinin kendi (otolog) hücrelerinin önceden toplanarak sonradan kendisine aktarılması işlemidir.'' diye belirtti.İşte Nakil Yapılabilen Hastalıklar

Kök hücre naklinin ağırlıklı olarak yapıldığı hastalık grupları lösemiler, lenfomalar, multiple myelom gibi kan kanserlerinin sık görülen tiplerini oluşturmaktadır. Ayrıca; kemik iliği yetmezliğine neden olan hastalıklar, bazı organ kanserleri ve özellikle ülkemizde çok sık görülen talasemi (Akdeniz anemisi) gibi kalıtsal hastalıklar, bazı bağışıklık sistemi hastalıkları da önemli kullanım alanlarıdır.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kemik İliği Nakli Kliniği ile ilgili detaylı bilgi almak için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

 

Yayın Tarihi : 09/10/2020