Koroner BT Anjiyografi Kimlere Uygulanmaz?


  • Nefes tutamayanlar
  • İleri düzeyde iyot alerjisi olanlar
  • İleri düzeyde böbrek yetmezliği olanlar
Yayın Tarihi : 21/06/2019
/**/