Koroner BT Anjiyografi (Sanal Anjiyo)Güncel teknolojilerle geliştirilen görüntüleme teknikleri sayesinde, kalp damarlarında meydana gelebilecek hastalıkların bilgisayarlı tomografi (BT) ile sadece 1 saniye içerisinde değerlendirilebilmesidir. Gerektiğinde 16 cm’ye kadar masa hareketi olmadan görüntü alabilme yeteneği sayesinde kalp damarlarının görüntülendiği bir yöntem olup, Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri, by-pass operasyonu geçirmiş hastalarda veya yüksek nabız nedeniyle standart cihazlarda çekim yapılamayan hastalara da aynı kalitede hizmet verebilmektedir.

Neden Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri?

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesindeki Koroner BT cihazının üstün özellikleri arasında en önemlisi uzaysal temporal özünürlüğü ve doz performanslarını uygun bir harman yapabilmesi sayesinde minimum doz ile maksimum kaliteye ulaşılabilmektedir. Özellikle kalp damarlarının görüntülenmesinde akıllı hareket düzeltme sayesinde tüm kalp atış hızlarında bir atımda yüksek çözünürlüklü ve hareketten bağımsız görüntüleme yapılabilmektedir.

Geniş dedektör açıklığı ve yüksek masa hızı sayesinde, travma geçiren ve pediatrik hastalarda sedasyonsuz görüntüleme imkanı sağlanmaktadır. Bu yöntem ile inceleme süresi oldukça kısalmış olup kalp damarlarının görüntülemesi 1 saniyede gerçekleşmektedir.


Yayın Tarihi : 17/10/2019