Meme Kanseri Kronik Hastalık mı?Meme Kanseri Kronik Hastalık Haline Geliyor

Meme kanserinin artık çok uzun yıllar kronik bir hastalık gibi yakından izlenebildiğini belirterek, ' 'Hem tarama imkanlanyla erken evrede yakalanıp kür sağlanan kadınlarda hem de farklı evrelerde elde edilen başarı oranlanyla meme kanseriyle birlikte yaşayan kadınların s ayısının her geçen gün artıyor" dedi. İstatistiklere göre bugün her 8 kadından birinde meme kanseri olduğunu ancak tedaviden elde edilen başarılı sonuçların yüz güldürdüğünü belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı "Hangi evrede olursa olsun meme kanserinde tedavi ve takiplerle uzun yıllar sağlıkla yaşamak mümkün. Ancak bu noktada kanseri tedaviden itibaren doğru yönetebilmek gündeme geliyor. Gerek kanserin yapısı gerekse ilaçların kullanımı ve yan etkileri konusunda elde edilen bilgi birikimleriyle daha akıllı hareket edilerek kanser alt edilebiliyor" diye konuştu.

"Uygun Strateji Geliştirmek Gerekiyor"

Hem tarama imkanlarıyla erken evrede yakalanıp kür sağlanan kadınlarda hem de farklı evrelerde elde edilen başan oranlarıyla meme kanseriyle birlikte yaş ayan kadınların sayısının her geçen gün arttığını dile getiren uzmanımız, "Kanseri kronik bir hastalık olarak yönetmek bu noktada ortaya çıkıyor. Bu kadar yakınımızda olan hastalığa karşı bir strateji geliştirilmesi gerekiyor. Çevresel faktörleri yok edemediğimize göre, bu durumda kanserle yaşamaya alışmak zorundayız. Kanserin kronik bir hastalık olduğunu kabul edeceğiz ve bu doğrultuda bir yol haritası, strateji çizmemiz gerekiyor. Bu sayede, tamamen iyileşme sağlayamadığımız durumlarda tıpkı diyabet, romatizma hastalığı gibi uzun yıllar onunla yaşayacağımız bir hastalık haline sokabilmemiz mümkün olabilecek'' ifadelerinde bulundu.

Yayın Tarihi : 30/09/2020