Meme Radyolojisi


Meme Kanserinde Erken Tanı Neden Önemlidir?

Meme kanserinde erken tanı, erken tedavi anlamına gelmektedir. Erken tanı ile kanser daha çok erken evrede yakalanabilmekte, bu sayede daha az doku çıkarılan meme koruyucu cerrahilere imkan sağlayabilmekte, daha az toksik kemoterapi ve radyoterapiye ihtiyaç duyulmaktadır. Erken tanı kanserin tekrarlama ve yayılma ihtimalini de azaltır, hasta sağkalım sürelerini artırmaktadır.

 

Meme Kanserinde Yüksek Riskli Hasta Kimdir?

Ailesinde 1. ve 2. Derece akrabalarında 45 yaşından genç meme kanseri olması, genetik bir takım özel hastalıklar taşıyan kişiler, ailenin 1. dereceden akrabalarından bir veya daha fazla kişide over kanseri tanısı olması, ailede hem yumurtalık hem meme kanseri tanısı almış kişilerin olması, ailede erkek meme kanseri öyküsü, gögüs bölgesine 10-30 yaşları arasında çeşitli nedenlerle ışın tedavisi almış olan bireyler, yüksek riskli hastalardır.Yüksek riskli hastalarda çeşitli testler uygulanarak (Gail, Klaus..vs) ömür boyu meme kanserine yakalanma  riskinin yüzde yirmiyi geçtiğinin gösterilmesi halinde tarama olarak mammografi ile birlikte  meme MR incelemesi yapılması önerilir.

 

Meme Radyolojisi Nedir, Neleri Kapsar?

Meme radyolojisi, radyolojinin bir alt dalı olup meme hastalıklarının tanısında kullanılan görüntüleme yöntemlerini içerir.

 

Meme Radyoloğu Kimdir?

Meme radyoloğu, meme hastalıklarının tanısında kullanılan mammografi, ultrasonografi, meme MRG, tanısal iğne biyopsileri ve stereotaksik biyopsi işlemlerini uygulayan, bu konuda deneyimi olan radyoloji uzmanlarıdır. 

 

Formu doldurun, biz sizi arayalım:


 

Yayın Tarihi : 02/11/2020