Multiple Miyelom Nasıl Tedavi Edilir?Multipl Miyelom uzun süre ilerlemeden kalabilen bir kanser türüdür. Belirtisi olmayan, erken evre hastalığa sahip kişiler ilaçsız izlenebilmektedir. Hastalığa bağlı belirtileri olan ileri evre hastaların tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi seçeneklerine ise, hasta bazlı, diğer bir deyişle hastanın yaşına, performansına, yandaş hastalıklarına ve hastalığın evresine göre karar verilmektedir.

Tedaviye yanıt veren, organ fonksiyonları (akciğer ve kalp) iyi, 75 yaşından genç hastalara otolog (kendinden) kemik iliği nakli ile sağlamlaştırma tedavisi uygulanmaktadır. Nakil sonrası hastalık tekrarlamasın diye kemoterapötik olmayan ilaçlar ile genellikle ağız yoluyla tedaviye devam edilmekte, Otolog kan kök hücre nakline uygun olmayan hastalar ise ilaç tedavilerine devam edilmektedir. Hastalığın tekrarlaması veya ilerlemesi durumunda daha önce kullanılmamış ilaçlar kombine edilerek tedavi sürdürülmektedir. Nadiren, uygun vericisi bulunan genç hastalara allojenik (başkasından) kemik iliği nakli tedavisi uygulanmaktadır.

Yardımcı tedavi yöntemlerinin de multipl miyelom tedavisinde yeri bulunmaktadır. Kırılma riski yüksek olan kemiklere veya sinir basısı oluşturmuş plazmositom diye adlandırılan tümöral kitlelere ışın tedavisi verilebilmekte, gerektikçe kan ve kan ürünleri desteği sağlanmaktadır. Kemik yoğunluğunu arttırma, kırmızı kanı yükseltmek ve enfeksiyonlardan korunmak için destek ilaçlar kullanılmaktadır.


 

Yayın Tarihi : 30/04/2020
/**/