Multiple Miyelomun Tanısı Nasıl Konur?Hastalar, nadiren hastalığa ait karakteristik belirtiler ve/veya sedimantasyon yüksekliği ile direkt hematoloji hekimine başvurabilmekle birlikte, genellikle diğer dahiliye branşlarından ya da ortopedi, fizik tedavi ve beyin cerrahisi hekimleri tarafından açıklanamayan böbrek yetmezlikleri, kan sayımındaki anormallikler, omurga ya da kaburga kırıkları nedeniyle hematoloji hekimine sevk edilmektedirler.

Multipl miyelom hastalığından şüphelenilen kişilerde kan, idrar, görüntüleme (radyolojik) tetkikler yapılmalı ve şüphe devam edenlerde ek olarak kemik iliği incelemesi yapılması gerekmektedir. Bu tetkikler ile eritrosit sedimantasyon hızı yüksekliği, anormal plazma hücrelerinin ürettiği tek tip immünoglobülin proteini (paraprotein) artışı, kemiklerde litik lezyonlar ve kemik iliğinde artmış anormal plazma hücrelerinin varlığı araştırılmaktadır. Bu tetkiklerin sonuçlarına göre hastalığın evresi belirlenmektedir.


 

 

Yayın Tarihi : 30/04/2020
/**/