Nefroloji Bilim Dalı

 

 
Nefroloji Bölümü; böbrek hastalıkları, hipertansiyon, sıvı ve elektrolit dengesizliklerin tanı ve tedavisi üzerine özelleşmiştir.

Uygulanan tedaviler; ilaç, diyaliz tedavisi, böbrek nakline (transplantasyon) hazırlık ve nakil sonrası hastaların izlemini içeren geniş bir yelpazededir.

 

Poliklinik Hizmetleri


Poliklinikte, böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi, diyabet ya da hipertansiyon gibi böbrek hastalığına yakalanma riskinin arttığı durumlarda koruyucu hekimlik uygulaması, son dönem böbrek hastalarının destek tedavileri ve izlemi hizmetleri veriliyor. Ayrıca son dönem böbrek yetmezliği tanısı alan hastalar, böbrek nakli yönünden değerlendiriliyor. 


Yoğun Bakım ve Yataklı Servis Hizmeti


Özellikle yoğun bakım hastalarının yüksek risk grubunu oluşturan akut böbrek yetmezliği gelişen olgular başta olmak üzere gerekli olan hastalara destek tedavisinin yanı sıra hemodiyaliz, hemofiltrasyon, hemodiyafiltrasyon, devamlı venövenöz hemofiltrasyon uygulanır. Klinikte gerekli olduğunda hemoperfüzyon ve plazmaferez tedavileri de kullanılabilirken, periton diyalizi hizmeti de verilir.

 

Diyaliz Tedavisi


Diyaliz tedavisi akut veya kronik olarak uygulanabilir. Akut diyalizde hemodiyaliz, periton diyalizi veya yavaş, sürekli yöntemler yapılabilir. Kronik diyaliz tedavisinde ise hemodiyaliz veya periton diyalizi uygulanabilir. Kronik hemodiyaliz tedavisi hastanın kalan böbrek fonksiyonlarına ve diyetle aldığı protein miktarına bağlı olmak üzere haftada 2-3 kez 4-6 saat süre ile tatbik edilir.

En yaygın kronik periton diyalizi yöntemi SAPD’dir. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi, periton boşluğuna doldurulan diyalizatın birkaç saatlik bir dengelenme süresinden sonra, yenisi ile değiştirildiği basit bir yöntemdir. Genellikle günde dört kez yapılan işlem, hasta tarafından ve hastane dışında gerçekleştirildiği için, SAPD tedavisinin başarısı da eğitimi de alt yapının yeterliliğine bağlıdır.

 

Formu doldurun, biz sizi arayalım:

 


Kullanıcılar bunları da aradı

Yayın Tarihi : 21/05/2021