NİPT Testinin Avantajları Nelerdir?Kolay

Anneden kısa bir kan alma işlemi dışında başka bir işlem yapılmaz. Kan alma işlemi için hiçbir özel şart (açlık gibi) aranmamaktadır. Analiz 10 günde sonuçlanmaktadır.

Erken Dönemde Tespit İmkanı

Testin, hamileliğin 10. haftasından itibaren uygulanabiliyor olması, sonraki aşamada alınacak klinik kararlar için hem doktora hem de ailelere avantaj sağlamaktadır.

Güvenli Yöntem Güvenilir Sonuçlar

Kromozom hastalıkları açısından risk belirlemede mevcut sistem, hamileliğin ilk üç aylık döneminden itibaren ultrason incelemelerinin de eklendiği anne kan örneklemesi ile yapılan tarama testleridir. Tarama testinde artmış risk saptanması ya da ileri anne yaşı durumunda kesin tanı için girişimsel (invaziv) yöntemler önerilir. Bu yöntemler hamilelik haftasına göre değişen koryon villüs örneklemesi, amniosentez ve kordosentezdir. Rutin uygulanan tarama testlerinin güvenilirliği sınırlıdır ve yanlış pozitiflik oranı da yanlış negatiflik oranı da yüksektir. Bu da hamileleri gereksiz girişimsel uygulamalara yönlendirebilmektedir. NİPT testinde ise yanlış negatiflik oranı çok düşüktür. NİPT testi Down Sendromuna neden olan Trizomi 21’in saptanmasında %0,1’den az yanılma payı ve %99 doğruluk ile sonuç verir. NİPT ile diğer tarama testlerinde saptanan ya da ileri anne yaşına bağlı risklerin gerçekleşme doğruluğu belirlenebilir. Böylece gereksiz invaziv girişimlerden ve bu girişimlerin doğuracağı düşük ya da enfeksiyon gibi risklerden uzaklaşılmış olur.


Taranan Kromozom Bozuklukları

NİPT ile aşağıda listelenmiş yaşamla bağdaşan, en sık görülen sayısal ve yapısal kromozom anomalilerini tespit etmek mümkündür.

 • Trizomi 21 (Down Sendromu)
 • Trizomi 13
 • Trizomi 18
 • Cinsiyet X,Y Kromozomları Sayısal Anomalileri
 • Triploidiler
 • Mikrodelesyon Sendromlarının Bazıları
 • 22Q Delesyonu (Digeorge)
 • Cri Du Chat Sendromu
 • Prader - Willi Sendromu
 • Angelman Sendromu
 • 1P36 Delesyon Sendromu

Formu doldurun, biz sizi arayalım:


Kullanıcılar Bunları da Aradı:

Yayın Tarihi : 30/12/2019
/**/