NİPT Testininin Kısıtlılıkları ve Uygulanamayacağı Durumlar Nelerdir?  • Anne ya da babada bilinen kromozom bozukluğu olması (dengeli translokasyon taşıyıcılığı gibi)
  • Hamileliğin 10. haftadan küçük olması
  • Annenin geçen 3 ay içinde kan/kemik iliği nakli ya da kök hücre tedavisi almış olması
  • Anneye ait hücre yıkımı arttıran kronik hastalıkların varlığı (romatolojik, otoimmun hastalıklar gibi)
  • Çoklu gebelik (üçüz, dördüz gibi) Annenin vücut kitle indeksinin 35 ve üzeri olması

Tekil ve İkiz Hamilelikler

  • Tekil hamileliklerde test 10. gebelik haftasından sonra yapılabilir ve analiz sonuçlarında kromozomal bir anöploidi ve/veya mikrodelesyon tespit edilmişse rapor edilir.
  • İkiz hamileliklerde test 12. haftadan itibaren çalışılmaya başlanmaktadır.
  • Analiz sonuçlarında, eğer fetüslerden en az bir tanesinde trizomi 21, 18 ya da 13 tespit edilmişse rapor edilir.

Formu doldurun, biz sizi arayalım:


Kullanıcılar Bunları da Aradı:

Yayın Tarihi : 30/12/2019
/**/