Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Bölümde tanısal nükleer tıp amaçlı PET/BT (Pozitron Emisyon Tomografisi / Bilgisayarlı Tomografi), çift dedektörlü gama kamera, kemik yoğunluk dansitometresi, cerrahi operasyonlar sırasında kullanılan gama probe ve iyot uptake sistemlerinin yanı sıra karbon-14 üre nefes testi mevcuttur. Aynı zamanda nükleer tıp tedavilerinden biri olan radyoaktif iyot tedavisi için hastanede tedavi odası da bulunuyor.

Tanısal nükleer tıp tetkikleri güvenli ve ağrısızdır. Yenidoğan dönemi dahil olmak üzere hiçbir yaş için risk söz konusu değildir.

Nükleer tıp görüntüleme sistemleri radyasyon üretmez, daha önce verilen radyoaktif bileşikten kaynaklanan gama ışınlarını kaydeder. Görüntüleme bu konuda eğitim almış nükleer tıp teknisyenleri tarafından yapılır. Elde edilen görüntüler uzman doktor tarafından değerlendirilip merkezi sinir sistemi, solunum, dolaşım, iskelet, ürogenital, mide-bağırsak sistemleri, karaciğer ve safra yolları, tiroid-paratiroid, böbrek üstü bezleri, enfeksiyon, inflamasyon ve tümör odakları değerlendirilir.

Hücrelerin en önde gelen besin maddesi olan glukoz metabolizmasını görüntüleyerek, birçok hastalığın erken tanısı ve takibinde kullanılan Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) başta onkoloji olmak üzere, kardiyoloji ve bazı nörolojik hastalıkların tanısında güvenle kullanılmaktadır. PET/BT, Pozitron Emisyon Tomografisi ve Bilgisayarlı Tomografinin birlikte kullanıldığı bir tetkiktir. PET vücutta anatomik değişiklikler henüz oluşmadan biyolojik fonksiyonları gösteren bir tetkik iken BT, lezyonun boyutu, biçimi ve lokalizasyonu gibi anatomik detaylar hakkında bilgi verir. Bu iki tekniğin birlikte kullanımı ile daha doğru ve kesin tanı konabilir.

Bölümde uygulanan diğer tanısal nükleer tıp tetkikleri;

  • Kemik mineral yoğunluk ölçümü,
  • Tiroid uptake testi,
  • C-14 üre nefes testi,
  • Cerrahi operasyon esnasında sentinel lenf nodunun saptanması.

Nükleer Tıp Tedavileri
Son yıllarda giderek yaygınlaşan nükleer tıp tedavilerinin birçoğu bu bölümde uygulanıyor. Radyoaktif iyot tedavisi, hipertiroidi ve tiroid kanserlerinde başarıyla gerçekleştirilebiliyor. Düşük doz iyot verilen hastalar ayakta, yüksek doz verilenler ise yatarak tedavi edilir. Bölümde bu tedavi için dizayn edilmiş Radyoaktif İyot Tedavi Odası bulunuyor. 

Ayrıca radyosinovektomi, brakiterapi gibi güncel nükleer tıp tedavileri de uygulanabiliyor.