Odyoloji | İşitme ve Denge KliniğiYeditepe Üniversitesi Hastaneleri Odyoloji Bölümünde modern teknoloji kullanılarak, alana özgü test yöntemleri ile çocuklarda ve yetişkinlerde işitme ve denge bozukluklarının detaylı değerlendirilmesi, tespit edilmesi ve rehabilitasyonu yapılmaktadır. Ayrıca bölümde koklear implant değerlendirilmesi ve takip programları yapılmaktadır.


 

BERA Testi Nedir?

İşitme kaybı yaşayan hastalarda, özellikle bebeklerde ve geleneksel işitme testleri ile ölçüm yapılamayan çocuklarda; duyma seviyesini belirlemek için yapılan elektrofizyolojik ölçümdür. Bu testte çocuğun (veya bebeğin) kulağına akustik bir uyaran verilir, bu sırada çocuğun kafasına yapıştırılan özel elektrotlarla işitme sinirindeki elektriksel potansiyel ölçülür. Böylelikle çocuğun sesi duyup duymadığı anlaşılır. Hastanemiz işitme tarama protokülü’nden kalan bebeklerin sevk edildikleri ileri tanı merkezidir.

 

Kaç Çeşit BERA Testi Vardır?

İki tip BERA testi vardır.

 1. Tarama BERA veya otomatik ABR; yapılması son derece basit ve hızlı olan, tarama amaçlı kullanılan bir testtir. Eğer bebekte risk faktörü varsa (5 günden fazla yoğun bakımda kalmışsa) ya da bebek tarama testlerinden kalmışsa, bebeğe kesin tanı koymak için detaylı bir tetkik olarak ‘‘Klinik BERA’’ testi yapılır.

 2. Klinik BERA veya tanısal ABR; tarama testlerinden kalan bebeklerin, konuşma problemi olan çocukların veya geleneksel işitme testlerinde cevap alınamayan hastaların işitme seviyelerini belirlemede altın standart olarak kabul edilir. Yapılması deneyim ve uzmanlık gerektiren bir testtir. Test yapılmadan önce hastanın teste iyi hazırlanması gerekir.


Kliniğimizde Yapılan İşitme ve Denge Testleri;

 

 • İşitme Testleri

 1. Yenidoğan işitme tarama testi (Tarama BERA)
 2. Klinik Otoakustik Emisyon (TEOAE/DPOAE)
 3. Klinik BERA (Tanısal ABR/BERA) (Referans Merkezi; işitme tarama protokülü’nden kalan bebeklerin sevk edildikleri ileri tanı merkezidir)
 4. Çocuk Odyometri (Davranış gözlem odyometrisi (BOA), Görsel pekiştireç Odyometrisi (VRA) ve Oyun odyometrisi)
 5. Timpanometrik İnceleme (Timpanometri ve Akustik refleks testleri)
 6. Yüksek Frekans Timpanometri (1000Hz): 6 aylık veya daha küçük çocuklarda kullanılır.
 7. Odyolojik İnceleme (Saf ses odyometrisi ve konuşma odyometrisi)
 8. Yüksek frekans odyometrisi
 9. Östaki Fonksiyon Testi

 

 • Vestibüler Testler (Denge Testleri)

Baş dönmesi ve denge bozukluğu problemiyle kliniğe başvuran hastaların şikayetlerinin iç kulak (periferik) kaynaklı mı yoksa santral (nörolojik) kaynaklı mı olduğunu anlamamıza yarayan testlerdir. Test sırasında vestibüler sistemin uyarılması sonucu ortaya çıkan göz hareketleri, kullanımı son derece kolay olan video gözlük ile kaydedilir. Test sonucunda; halk arasında kristallerin yerinden oynaması olarak bilinen (BPPV) tespit edilirse, doğru manevralar uygulanarak rehabilite edilir.

 

 • Videonistagmografi (VNG, VideoNG)

Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV), Vestibüler Nörinit, İnternükleer Oftalmopleji (INO), Travmatik Beyin Hasarı ve diğer periferik ve santral (nörolojik) bozuklukların neden olduğu anormal göz hareketlerini objektif olarak ölçer, kaydeder ve raporlar.

 

 • Kalorik Test (Eng Kayıtlı)

Dış kulak yolu soğuk (24˚) ve sıcak (48˚) hava ile irrige edilip horizontal yarım daire kanallarındaki sıvıların sıcaklığı değiştirilir. Bunun sonucunda hastada baş dönmesi hissi oluşur ve nistagmus gelişir. Bu test, her iki labirent hakkında (tek taraflı ya da bilateral fonksiyon kaybı var mı?) ve santral kompansasyonla ilgili bize bilgi verir.

 

 • vHiT (Video Head İmpulse Test, Baş İtme Testi)

Son yıllarda geliştirilen teknolojik bir cihazdır. vHiT ile altı yarım daire kanalı ayrı ayrı test edilebilir. Tek taraflı ya da bilateral vestibüler kayıpları tanılamada kullanılır.

İletişim için:   (216) 578 51 62 - (216) 578 51 63

 


Kullanıcılar bunları da aradı:

 

 

Yayın Tarihi : 31/10/2019