Odyoloji | İşitme ve Denge Kliniği


Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Odyoloji Bölümünde modern teknoloji kullanılmaktadır. Odyolojiye ait test yöntemleri ile hem çocuklar hem de yetişkinler detaylı olarak değerlendirilmektedir. İşitme ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu uzman kadro ile yapılmaktadır.

 

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Odyoloji bölümünde yapılan işitme ve denge testleri şunlardır;

 

İşitme Testleri

 • Yenidoğan işitme tarama testi (Tarama BERA)
 • Klinik Otoakustik Emisyon (TEOAE/DPOAE)
 • Klinik ASSR (Auditory Steady-State Evoked Response)
 • Klinik BERA (Tanısal ABR/BERA) (Referans Merkezi; işitme tarama protokülü’nden kalan bebeklerin sevk edildikleri ileri tanı merkezidir)
 • Çocuk Odyometri (Davranış gözlem odyometrisi (BOA), Görsel pekiştireç Odyometrisi (VRA) ve Oyun odyometrisi)
 • Odyolojik Değerlendirme (Saf ses odyometrisi ve konuşma odyometrisi)
 • Timpanometrik İnceleme (Timpanometri ve Akustik refleks testleri)
 • Yüksek frekans odyometrisi
 • Yüksek Frekans Timpanometri (1000Hz): 6 aylık veya daha küçük çocuklarda kullanılır.
 • Östaki Fonksiyon Testi

 

Denge Testleri

 • VNG (Videonistagmografi) testi (Kalorik test + Vestibüler testler + Okulomotor testler)
 • VHİT (Video Head İmpulse Test)
 • VEMP (Vestibüler Uyarılmış Kas Potansiyelleri) testi
 • Kalorik vestibüler test (ENG Kayıtlı)
 • Rotasyonel vestibüler tetkik
 • Kanalolit repozisyon manevrası (Epley, Vannucchi, Gufoni, BBQ) (düzeltici manevra)

 


 

KLİNİK BERA TESTİ NEDİR?

Klinik Bera Testi, İşitme kaybı yaşayan çocuklarda, özellikle bebeklerde duyma seviyesini belirlemek için yapılan elektrofizyolojik ölçümdür. Bu test uygulanırken, çocuğun (veya bebeğin) kulağına akustik bir uyaran verilmekte ve bu sırada çocuğun kafasına yapıştırılan özel elektrotlarla işitme sinirindeki elektriksel potansiyel ölçülmektedir. Böylelikle çocuğun sesi duyup duymadığı anlaşılabilmektedir.

 

Klinik Bera Testi Kimlere Yapılır?

 1. İşitme tarama testlerinden kalan bebeklere,
 2. İşitme tarama testlerinden geçen ancak risk faktörü bulunan (prematüre olan, 5 günden fazla yoğun bakımda kalan, fototerapi alan, ateşli hastalık geçiren veya 1. derece yakınlarında işitme kaybı olan) bebeklere,
 3. Konuşma problemi bulunan ve odyolojik değerlendirme yapılamayan çocuklara Klinik BERA testi yapılır.

 

Teste Hazırlık Nasıldır?

 • Bebekler için; bebek teste uykusuz ve en az 3 saat açlık ile getirilmelidir. Yolda veya arabada kesinlikle uyutulmamalıdır. Klinikte muayene edildikten sonra anne sütü veya mama ile karnı doyurulup uyuması beklenecektir. Eğer bebeğin gün içerisinde rutin uyuduğu saatler varsa, bera randevusu o saatlere de alınabilir (Test süresi toplam, 120 dk).


 • 1 yaşından büyük çocuklar için, özellikle konuşma geriliği olan, gündüz uyuma güçlüğü yaşayan çocuklar için, klinik ile irtibata geçerek, hafta içi gece saat 22.00’da test yaptırılabilir. Test için uygun koşulların sağlanabilmesi açısından çocuk teste gelirken yolda (veya arabada) uyumaması, gündüz efor sarfetmiş ve yorulmuş olması tercih edilir.

 

Bera Testi Sonuçları Güvenilir mi?

Odyoloji ünitesinde modern teknolojiye sahip cihazlar kullanılmaktadır. Testler alanında uzman (uzman odyolog) kişiler tarafından yapılmaktadır. Hastada işitme kaybı tespit edilirse, BERA testinin yanında; ASSR ve Klinik Otoakustik Emisyon testleri de uygulanarak double check yöntemi ile en doğru sonuçlar elde edilmektedir.

 

Bera Testinin Bebeğe Herhangi Bir Zararı Var mı?

Test doğal uykuda yapıldığından (bir ilaç ve sedasyon verilmediği için) hiçbir zararı yoktur. Yine test için kullanılan elektrotlar tamamen pediatrik ürünler olup, girişimsel olmayan bir işlemdir. Vücuda herhangi iğne veya kesi işlemi uygulanmaz. Uyku problemi olan çocuklarda, ailenin talebi doğrultusunda anestezi uzmanı eşliğinde ve genel anestezi altında da test yapılabilmektedir.

 

Bera Testinin Yaygın Kullanılan Diğer İsimleri Nelerdir?

Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA), Auditory Brainstem Response (ABR), İşitsel Beyinsapı Cevabı (İBC), Brainstem Auditory Evoked Potantial (BAEP), Brainstem Auditory Evoked Response (BAER)

 DENGE TESTLERİ (VESTİBÜLER TESTLER) NELERDİR?

Denge Testleri, baş dönmesi veya denge bozukluğu nedeniyle kliniğe başvuran hastaların şikayetlerinin iç kulak (periferik) kaynaklı mı yoksa merkezi (santral/nörolojik) kaynaklı mı olduğunu anlamamıza yarayan testlerdir. Test sırasında vestibüler sistemin uyarılması sonucu ortaya çıkan göz hareketleri, kullanımı son derece kolay olan video gözlük ile kaydedilir. Test sonucunda; halk arasında kristallerin yerinden oynaması olarak bilinen (BPPV) tespit edilirse, doğru manevralar uygulanarak hasta rehabilite edilir.

 1. Videonistagmografi (VNG) Testi Nedir?

Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV), Vestibüler Nörinit, İnternükleer Oftalmopleji (INO), Travmatik Beyin Hasarı ve diğer periferik ve santral (nörolojik) bozuklukların neden olduğu anormal göz hareketlerini objektif olarak ölçer, kaydeder ve raporlar. VNG testinin; 3 ana bölümü vardır.

Okulomotor testler; Bu bölümde hasta görsel uyaranı takip ederken, beyinden vestibüler sisteme giden sorunlar, yanlışlıklar veya yavaşlık değerlendirilir.

Pozisyonel testler; Vertigonun objektif tek bulgusu göz hareketleridir. Bu bölümde başın pozisyon değişikliği ile periferik ve/veya santral özellik gösteren nistagmus oluşup oluşmadığı kaydedilir.

Kalorik Test (Eng Kayıtlı); Dış kulak yolu soğuk (24˚) ve sıcak (48˚) hava ile irrige edilip horizontal yarım daire kanallarındaki sıvıların sıcaklığı değiştirilir. Bunun sonucunda hastada baş dönmesi hissi oluşur ve nistagmus gelişir. Bu test, her iki labirent hakkında (tek taraflı ya da bilateral fonksiyon kaybı var mı?) ve santral kompansasyonla ilgili bize bilgi verir.


 1. Video Head İmpulse Test (vHiT, Baş İtme Testi) Nedir?

Son yıllarda geliştirilen teknolojik bir cihazdır. vHiT ile her semisirküler kanalın vestibülo-oküler refleksi (VOR) ayrı ayrı değerlendirilir. Normal VOR kazancı 1,0’e yakındır. Tek taraflı vestibüler kayıplı hastalarda bu oran azalacaktır (0,7’den az).


 1. Vestibüler Uyarılmış Kas Potansiyelleri (VEMP) Testi Nedir?

Özellikle; Semisirküler Kanal Dehisansı, Meniere hastalığı erken evre ve otolit organ kaynaklı vestibüler disfonksiyonların ayırıcı tanısında kullanılır. Koklea’da üçüncü pencere varlığında VEMP eşikleri düşer, latanslar kısalır ve cevap amplitüdü artar. Otolit organ kaynaklı vestibüler disfonksiyonlarda ise; latans uzar, amplitüd azalır ve iki kulak arasında asimetri oluşur. Meniere hastalığında, etkilenen tarafta cevap kaybı gözlenir. Ancak hava yolu ile alınan cevaplar, kemik yolu ile elde edilen cevaplardan daha fazla etkilenir.

 

Adres:   Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi,

Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 168 PK.34718 Kadıköy / İstanbul

İletişim: Çağrı merkezi 444 7000 veya (0216) 578 51 62 - (0216) 578 51 63

 


Kullanıcılar bunları da aradı:

 

 

Yayın Tarihi : 03/07/2020
/**/