Onkoloji Hastaları İçin Yaşam Destek Kitapçığı


Kanser; sıkı kontrol mekanizmalarıyla yönetilen vücudumuzdaki düzenli halin, günün birinde bazı organ veya doku hücrelerinin çeşitli nedenlerle kontrolden çıkıp çıkarak düzensizleşip bozulması sonucu oluşan bir hastalıktır. 

 

Kanser Tedavisinde Hangi Tedavi Yöntemleri Uygulanır?

Kanser tedavisi bölümler arası çok yakın iş birliği gerektiren bir takım oyununa benzer. Tanı aşamasında görüntüleme, patoloji ve biyokimya uzmanları ile endoskopistlerin de dâhil olduğu bu takımda, tedavi aşamasına gelindiğinde aşağıdaki üçlü başrolleri paylaşır:

  • Hastalıklı dokuları cerrahi müdahalelerle vücuttan uzaklaştıran cerrahlar ve girişimsel tedaviler uygulayan uzman hekimler,
  • Kanser hücrelerini çok çeşitli sınıftan ilaçlarla yok eden veya bağışıklık artırıcı ilaçları uygulayan medikal (tıbbi) onkologlar,
  • Hastalıklı dokuları radyoaktif ışınlarla yok eden radyasyon onkologları.

Yukarıda bahsedilen tedavilerin o alanlarda da uzmanlaşmış hekimler tarafından yapılması yaşamsal öneme sahiptir. Özellikle kanseri ilaçlarla tedavi eden medikal onkologların sayısı ülkemizde son derece yetersizdir. Bu tedaviler yetkin olmayan hekimler tarafından yapılması halinde telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilmektedir.


Yayın Tarihi : 17/02/2021