OtizmOtizm ''yaygın gelişimsel bozukluk'' olarak tanımalanan ve çocuğun gelişiminin bebeklikten itibaren bozulması ile ortaya çıkan bir grup bozukluk içerisinde en sık görülenidir. OTİZM ne kadar erken tanınır ve uygun yönlendirilirse  o kadar iyi  sonuç alınan bir bozukluktur. 

Otizm ilk belirtileri bebeklikte ortaya çıkar.

 • Karşılıklı göz ilişkisi kurmaz.

 • Sakin sessiz, çevreyle ilgisi az olan bebeklerdir.

 • Sosyal gülme gelişmez. 

 • Taklit yapmazlar.

 • Konuşma benzeri  sesler çıkarmakta gecikirler.

Bazı durumlarda ilk bebeklikte gelişim normal giderken bir yaş sonrasında kazanılan becerilerin kaybedildiği görülür. Kelime söyleme ve karşılıklı  iletişim giderek azalır. Bir grup otistik çocukta dil gelişimine ek olarak motor gelişimde de gecikme görülür; geç oturur, geç yürürler. bir grupta ise sorun yalnızca dil gelişimi ve karşılıklı sosyal iletişim becerileri  ile sınırlı olabilir.

Çocuğunuzda aşağıdaki belirtilerin birden fazlasını gözlüyorsanız hemen otistik olduğu kanısına kapılmayınız fakat Çocuk ve Ergen Psikiyatri Bölümüne çocuğunuzla birlikte başvururak değerlendirme talep ediniz.

 • Konuşma ve dil gelişiminde gecikmeler ve gerilik yaşanır,  duygularını ifade etmekte sorunlar yaşayabilir. 

 • Yaşıtlarıyla ya da oyuncaklarla oynanan oyunlara kayıtsız kalır, kendi başına kalma eğilimi gösterir.

 • Sınırlı  basmakalıp ve yineleyici davranışlar sergiler. ( Kimi zaman ellerini kanat çırpar gibi hareket ettirirler , parmak uçlarında yürürler, kendi etraflarında dönerler. )

 • Vücut dilini amaca uygun kullanmaz.Örneğin parmaklarıyla istedikleri nesneyi işaret edemeyebilirler.

 • Göz göze bakmaz, göz göze gelindiğinde çoğu kez gözünü kaçırırı ya da nadiren kurar.

 • İsmi ile çağrıldığında aldırmayabilir, duymuyormuş gibi davranır.

 • Nesnelerin bazı bölümleri ile ısrarla uğraşır, yoklar, döndürür, koklar, yineleyici davranış sergiler.

 • Kılık kıyafet, yemek gibi konularda değişiklik olduğunda tepki gösterir.

 • Daralmış bir ilgi alanı olabilir. Örneğin  televizyondaki reklamlara, belli müzik parçalarına büyülenmişçesine dalabilir.

Çocuklarda yaşanan gelişim bozukluklarıyla ilgi olarak Gelişim ve Eğitim Merkezi ( YUGEM ) sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Kullanıcılar bunları da aradı:

 

Yayın Tarihi : 08/11/2019